Mazouttanks

Mazout is een andere benaming voor stookolie. Deze olie wordt meestal opgeslagen in speciale tanks zodat er geen persoonlijke en milieurisico’s op kunnen treden. De mazouttanks dienen daarom aan allerlei strenge eisen en regels te voldoen. Dit geldt ook voor de installatie van deze tanks, ongeacht of dit boven- of ondergronds zal gebeuren.

overstappen banner

Met name in België wordt er nog veelvuldig gebruik gemaakt van mazout als verwarmingsbrandstof. In Nederland is deze stookolie veelal verdrongen door het gebruik van aardgas. De benaming mazout, die eveneens in België nog veelvuldig wordt gebezigd, is afkomstig van het Russische woord voor stookolie. Voor huishoudelijk gebruik wordt er vaak een lichte variant van mazout gebruikt omdat deze niet eerst hoeft te worden verwarmd alvorens gebruiksklaar te zijn. In tegenstelling tot in België zijn er in Nederland maar relatief weinig mensen die gebruik maken van dergelijke tanks omdat mazout steeds minder als brandstof wordt gebruikt.

Om te voorkomen dat bijvoorbeeld de tanks, waar mazout in zit opgeslagen, gaan lekken dient er van tijd tot tijd een officiële keuring plaats te vinden. Hierbij kan men voorkomen dat er olie in het milieu terecht komt en dus schade aan kan richten aan de gezondheid van mensen, dieren en planten.

Bovendien dient er gecontroleerd te worden of er geen andere stoffen bij de mazout kunnen komen. Wanneer de olie immers in aanraking zou kunnen komen met bepaalde stoffen dan zou dit een chemische reactie kunnen veroorzaken met alle vervelende gevolgen van dien. Indien de mazouttank voldoet aan alle gestelde eisen en voorschriften dan zal de eigenaar ervan hier een bewijs van ontvangen.

Zowel de installatie van een mazouttank als de controles ervan dienen door een erkende installateur te gebeuren. Alleen deze persoon is gerechtigd om een goedkeuringscertificaat uit te geven.

samenom banner