Meterkast aansluiten

Een meterkast is, als het ware, een buffer tussen het de netwerken voor het aanbieden van energie en/of communicatie en de inpandige situatie van de gebruiker van deze voorzieningen. In de meterkast komen de leiding het pand binnen en bevinden zich onder andere de meters voor het verbruik van gas en elektriciteit.

overstappen banner

Vanaf bijvoorbeeld de elektriciteitsmeter lopen er allerlei vertakkingen door het pand zodat er overal gebruik kan worden gemaakt van stroom. Doordat het werken met elektriciteit niet altijd zonder gevaar is en de nodige kennis en inzichten vereist dient het aansluiten van een meterkast te gebeuren door een deskundige op die gebied. In de meeste gevallen zal het aansluiten dan ook gebeuren door een ervaren medewerker van het energiebedrijf.

Niet alleen kan zo worden voorkomen dat er ongelukken gebeuren ook is het elektriciteitsbedrijf er van verzekerd dat er geen illega stroom zal worden afgetapt. Zou dit immers wel het geval zijn dan zou dit een verlies aan inkomsten voor het bedrijf betekenen.

Bij het aansluiten van een meterkast dient men aan een aantal wettelijke eisen en voorschriften te voldoen. Deze hebben alles te maken met de veiligheid van het gebruik van de meterkast en het bereik in het geval er een calamiteit zich voordoet. Zo mag een meterkast niet te ver (maximaal drie meter) van de voordeur zijn gesitueerd en moet deze een minimaal oppervlak en een voorgeschreven hebben. In woningen wordt daarom vaak een standaard maat gebruikt bij de aanleg van een meterkast. Verder worden er door deze norm de afmeting van de stijgruimte en de manier waarop deze dient te worden aangelegd aangegeven evenals de leidingdoorvoeren van de gebruikte leidingen voor de distributie- en aansluitnetwerken.

samenom banner