Nachttarief stroom

Stroom is een energievorm waar men tegenwoordig nauwelijks nog zonder kan. De prijs die men ervoor moet betalen wordt echter steeds hoger. Niet alleen raken de fossiele brandstoffen steeds verder op die in de energiecentrales worden gebruikt maar ook komen er steeds meer heffingen op de prijs voor een kilowatt stroom. Deze heffingen hebben dan voornamelijk te maken met de schadelijke effecten voor het milieu.

overstappen banner

Voor mensen die veel stroom gebruiken of die willen bezuinigen op hun elektriciteitsrekening bieden de leveranciers van elektriciteit een zogenaamd nachttarief voor af te nemen stroom aan. Men krijgt dan een elektriciteitsmeter geïnstalleerd waarop een tweetal standen te zien zijn. De ene is de stand van de stroom die tegen normaal tarief wordt afgenomen terwijl de andere meter de elektriciteit aangeeft waarvoor men het nachttarief betaald.

Soms laten consumenten ook meters voor nachttarief aanleggen die speciaal zijn bedoeld om het verbruik van bepaalde energieverslinders te registreren. Deze dienen dan wel alleen ’s nachts gebruikt te worden. Om hier zeker van te zijn heeft de elektriciteitsleverancier een automatische tijdklok aangesloten die ervoor zorgt dat er alleen maar stroom wordt geleverd in de periode dat men daar recht op heeft.

De stroom die men tegen nachttarief afneemt is dan wel een stuk goedkoper dan de normale stroom maar daar staat tegenover dat het vastrecht dat men aan de elektriciteitsleverancier moet voldoen hoger ligt dan bij het afnemen van stroom tegen het normale tarief. Door een bepaalde hoeveelheid van de goedkopere stroom te gebruiken kan men echter dit duurder vastrecht al snel terugverdienen.

samenom banner