Nadelen windenergie

Momenteel is de elektriciteit die door middel van windenergie wordt opgewekt nog duurder dan de grijze elektriciteit die voortkomt uit de verbranding van fossiele brandstoffen. De overheid wil echter het gebruik van duurzame energie aanmoedigen en heeft daarom subsidie op het gebruik van windenergie in het leven geroepen die de prijs voor deze vorm van groene stroom enigszins naar beneden brengt.

overstappen banner

Een ander nadeel is dat de snelheid van de wind moeilijk is in te schatten en altijd aan verandering onderhevig zal zijn. Men kan dus geen contatnte hoeveelheid energie opwekken.

Windenergie wordt opgewekt door middel van grote windturbines. Deze worden op open plaatsen in het landschap geplaatst om zoveel mogelijk wind op te kunnen vangen. Sommige mensen zijn van mening dat de windturbines een ontsiering voor het landschap zijn en zien hun komst dan ook als een groot nadeel van windenergie.

De gebruikte windturbines zijn hoofdzakelijk gemaakt van kunststof en staal. Het winnen en verwerken van deze stoffen is kostbaar en kost bovendien erg veel energie. Een windturbine moet namelijk ongeveer een half jaar draaien voordat deze kosten zijn terugverdiend. Deze tijd wordt ook wel de energieterugverdientijd genoemd en kan tot bezwaren leiden voor het plaatsen van windturbines.

Door het plaatsen van de windturbines kunnen sommige diersoorten gevaar lopen. Zo kunnen vogels door de rotorbladen van de turbines uit de lucht worden geslagen. Voor hen ontstaat er dus een erg gevaarlijke situatie waardoor ze soms honderden meters moeten verhuizen naar een nieuw habitat.

Naast vogels hebben ook vleermuizen hinder van windturbines omdat er door het ronddraaien van de rotorbladen grote drukverschillen ontstaan die het functioneren van de dieren ernstig benadeeld.

Maar ook mensen die in de directe omgeving van windturbines wonen kunnen hinder ondervinden. Dit is dan vaak in de vorm van slagschaduw of geluidsoverlast wanneer de rotorbladen draaien.

samenom banner