Nadelen zonne-energie

De laatste jaren is er veel te doen om schone en duurzame vormen om energie mee op te wekken. Niet alleen de steeds stijgende energieprijzen spelen hierbij een belangrijke rol maar ook het opraken van de fossiele brandstoffen en het vervuilende effect op het klimaat doen hierbij een duit in het zakje. Toch hebben wind- en zonne-energie niet alleen maar positieve kanten. Zo zijn de nadelen van zonne-energie:

overstappen banner

– Op het moment is zonne-energie nog erg duur. In vergelijking tot de opbrengst zijn de productiekosten zijn te hoog. Dit verklaart ten dele waarom zonne-energie nog niet grootschalig is doorgebroken. Weliswaar zakt de prijs van zonne-energie elk jaar drastisch met als gevolg dat in de toekomst de prijs minder zou mogen gaan doorwegen (ook omdat fossiele brandstoffen op lange termijn steeds duurder zullen worden). Tegenwoordig maken allerlei subsidies het interessant om zonnepanelen te gaan gebruiken bij het opwekken van energie – Zonnecellen zijn enkel in staat elektriciteit op te wekken wanneer de zon schijnt (als er daglicht is). Er is echter ook elektriciteit nodig als de zon niet schijnt of wanneer het donker is. Men heeft dus een systeem nodig om een grote hoeveelheid zonne-energie op te kunnen slaan in een soort buffer tot op het moment dat er elektriciteit nodig is. Kleinschalige projecten kunnen dit probleem heel goed ondervangen maar naarmate ze groter worden nemen de problemen toe. – Een ander nadeel is dat men voor de productie van een aantal soorten zonnecellen producten nodig zijn die het milieu kunnen vervuilen bijvoorbeeld solventen. Deze vervuiling van het milieu is echter zo gering dat deze bijna te verwaarlozen is. Zeker in vergelijking met de milieuwinst die zonnecellen op kunnen leveren. De industrie en de wetenschap zijn bovendien constant op zoek naar steeds minder milieuvervuilende producten om te gebruiken in het fabricageproces.

samenom banner