Nadelen zonnepanelen

Hoewel zonnepanelen vaak als erg positief worden afgeschilderd heeft het gebruik ervan ook een paar mindere kanten. Enkele nadelen van zonnepanelen zijn dan ook:

overstappen banner

• Indien men vier zonnepanelen op een dak van een woning zou plaatsen zou het energieverbruik per jaar slechts met 10 procent kunnen worden verminderd. Dit heeft eenvoudigweg te maken met het feit dat de zon in ons land vaak achter de wolken zit verscholen. Een deel van de straling zal dus door de wolken worden verspreid in plaats van direct naar de aarde te kunnen schijnen.
• De aanschaf van zonnepanelen, en alles wat nodig is om deze panelen goed te laten functioneren, is voor de meeste mensen een grote investering die men pas na jaren kan hebben terugverdiend door het verbruik van de elektriciteit die de panelen met behulp van de zon hebben opgewekt.
• Er zijn mensen die zonnepanelen op het dak van een woning niet mooi vinden. Hier verschillen de meningen echter van persoon tot persoon.
• Bij de productie van zonnepanelen wordt gebruik gemaakt van stoffen die schade kunnen toebrengen aan het milieu. Hierbij kan men denken aan onder andere: zoutzuur, arseen, fosfor en cadmium. Sommige soorten zonnepanelen dienen zelfs, nadat ze zijn versleten, op een speciale wijze worden verwerkt.
• De productie van de zonnepanelen vraagt in de regel ook veel energie die vaak op conventionele wijze zal worden opgewekt. Met andere woorden: door gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Deze brengen bij hun verbranding echter schadelijke broeikasgassen (bijvoorbeeld CO2) in de lucht wat het klimaat negatief zal beïnvloeden.

samenom banner