Normaal gasverbruik

Gas wordt in vrijwel elk huishouden gebruikt. Men gebruikt het met name om het huis mee te verwarmen, om op te koken en om het nodige water mee warm te maken. Een normaal gasverbruik is niet altijd eenvoudig aan te geven omdat bij de bepaling ervan een aantal factoren een rol spelen die voor elk huishouden anders kunnen zijn.

overstappen banner

Zo speelt niet alleen de samenstelling van het huishouden een rol maar ook het type en de grootte van de woning waarin dit huishouden woont. Verder zal de mate van comfort het gasverbruik positief dan wel negatief kunnen beïnvloeden. Wat dus voor het ene huishouden een volstrekt normaal gasverbruik is zal voor het andere huishouden juist erg veel of juist heel weinig zijn.

Bij een groot gezin zal waarschijnlijk meer warm water worden gebruikt omdat er vaker iemand onder de douche zal staan of een bad neemt. Toch wil dit niet altijd zeggen dat zij ook meteen de hoogste gasrekening voorgeschoteld zullen krijgen. Het huishouden kan immers heel energiezuinig met gas en warm water omspringen en daardoor goedkoper uit zijn dan bijvoorbeeld een huishouden met maar twee personen die geen rekening willen houden met hun gasverbruik.

Voor iedereen die een indicatie wil hebben van een normaal gasverbruik in zijn of haar situatie is het aan te raden contact op te nemen met de gasleverancier. Deze kan namelijk aan de hand van een aantal zaken bepalen wat een redelijk normaal gasverbruik is. Men kan ook een gelijksoortig huishouden benaderen die in een soortgelijke woonsituatie verkeren en samen met hen het gasverbruik vergelijken. Op die manier komt men er ook eenvoudig achter of het gasverbruik normaal is of juist niet.

samenom banner