Normaal verbruik

Om aan te kunnen geven wat een normaal verbruik aan elektriciteit is van een huishouden maakt men vaak gebruik van gemiddelden. Hoewel het stroomverbruik van een huishouden onder andere sterk beïnvloed wordt door het aantal mensen binnen dat huishouden spelen er natuurlijk nog een aantal andere factoren een rol bij het elektriciteitsverbruik.

overstappen banner

Een huishouden in Nederland verbruikt gemiddeld per jaar ongeveer 3500 kWh. Bij dit gemiddeld gaat men uit van een gezinssamenstelling van 2,4 personen waardoor het niet direct op een bestaande situatie kan worden gebruikt. Om een gemiddelde te krijgen voor bijvoorbeeld een huishouden van vier personen dient men eerst een omrekening te maken. Hierna zal men op een verbruik van 5833 kWh per jaar uitkomen.

Maar of dit verbruik ook daadwerkelijk bij de beoogde situatie aansluit hangt verder nog af van het aantal elektrische apparaten dat men binnen dat huishouden gebruikt en in welke mate dit gebeurt. Heeft men bijvoorbeeld meerdere televisietoestellen die langere tijd per dag aanstaan of wordt er juist heel zuinig met stroom omgesprongen?

Voor huishoudens die hun normaal verbruik willen achterhalen kunnen oude energienota’s hulp bieden. Wanneer immers de samenstelling van het huishouden niet veranderd is dan kunnen hogere nota’s soms wijzen op een stijging van het stroomverbruik. Mits er geen prijsstijgingen zijn geweest kan men de gebruikte elektrische apparaten en hun verbruik eens onder de loep nemen en op die manier het normaal verbruik achterhalen.

Een andere betekenis die aan de term normaal verbruik wordt gegevens is het normale tarief dat een energiebedrijf rekent voor elke verbruikte kWh. Men kent immers ook vaak het lage verbruik dat ook wel daltarief, nachttarief of weekendtarief kan heten. Dit lagere tarief wordt gehanteerd voor de stroom die in daluren wordt afgenomen en waarvoor een extra vastrecht is betaald.

samenom banner