Onderhoud verwarming

Van tijd tot tijd een controle van de verwarming en deze goed laten onderhouden verhogen de levensduur en bedrijfszekerheid van een toestel. Aan te raden is daarom dan ook om één keer per jaar het toestel en der rest van het verwarmingssysteem grondig na te laten kijken door een deskundige op dit gebied. Bij voorkeur laat men dit doen voor het stookseizoen. Tijden het seizoen is de kans dan aanzienlijk kleiner dat men voor vervelende defecten en of verrassingen komt te staan. Bovendien is goed en regelmatig onderhoud van de verwarming zeker een stuk goedkoper dan onverwachte defecten laten repareren.

overstappen banner

In de meeste gevallen bestaat het onderhoud van een verwarming uit het schoonmaken van de brander, de warmtewisselaar en de condensafvoer van de verwarmingsketel. Verder kan de monteur die de controle uitvoert zorgen voor een goede afstelling van de ketel zodat er een optimaal rendement behaald kan worden door de verwarming terwijl er een minimaal verbruik van gas plaatsvindt. Maar ook een controle van de waterdruk en, indien nodig het water bijvullen, evenals het ontluchten van het systeem behoort tot een controlebeurt.

Om er zeker van te zijn dat de verwarming op tijd wordt gecontroleerd en zal worden onderhouden kan men een zogenaamd onderhoudscontract aangaan met een bedrijf dat dergelijke werkzaamheden uitvoert. In een aantal gevallen is men dan bovendien iets goedkoper uit omdat men dan een korting krijgt op de te verrichten werkzaamheden.

Het is overigens aan te raden om het onderhoud, mits men niet bekwaam is, niet zelf uit te gaan voeren aan de verwarming. Hierdoor zou men namelijk schade kunnen toebrengen aan het toestel wat uiteindelijk kan leiden tot hoge reparatiekosten en in het ergste geval zelfs tot vervaging van het toestel.

samenom banner