• dinsdag , 21 januari 2020

bio-energie

Bio energie

Bio energie

Wat is Bio energie en hoe wordt het gemaakt? Bio energie is goed voor het milieu. Energie uit energiebronnen die zowel rechtstreeks als door middel van een chemische omweg gewonnen zijn uit materiaal met een organische oorsprong (biomassa) kunnen worden ...

Lees verder

Bio-ethanol

Bio-ethanol

Wat is Bio-ethanol? Hoewel in veel media een ander beeld wordt geschetst is bio-ethanol geen nieuw product. Het is als het ware niets anders dan alcohol (ethanol). Het proces om ethanol te maken is gericht op het omzetten van suikers ...

Lees verder

Biogas

Biogas

Wat is Biogas en hoe wat is het ontwikkelproces? Biogas, dat ook wel bekend staat als stortgas, ontstaat als gevolg van biologische processen waarbij enzymen zijn betrokken. De belangrijkste bestanddelen van biogas zijn methaan en koolstofdioxide. Biogas ontstaat doordat er ...

Lees verder

Biomassa

Biomassa

Wat is Biomassa? Onder biomassa wordt het drooggewicht van organismen, of slechts een gedeelte daarvan, verstaan. Dit kan dus zowel dierlijk als plantaardig materiaal betreffen. Maar ook producten die gewonnen zijn uit dierlijke- of plantaardige materiaal of een rest daarvan, ...

Lees verder

Biobrandstof

Biobrandstof

Wat is Biobrandstof en hoe kan het gebruikt worden? De verschillende brandstoffen die worden gemaakt uit biomassa zijn verzameld in de term biobrandstof. Biobrandstoffen worden tegenwoordig beschouwd als een goed duurzaam alternatief voor de, steeds schaarser wordende, fossiele brandstoffen. Voordat ...

Lees verder

Vergisting

Vergisting

Hoe werkt Vergisting? Vergisting is een biochemisch proces waarbij suikers door middel van een anaerobe (dus zonder de aanwezigheid van zuurstof) scheidingsproces worden gewonnen door het inzetten van micro-organismen of enzymen. Er kunnen op allerlei manieren veergistingsprocessen ontstaan en afhankelijk ...

Lees verder

Biogasinstallatie

Biogasinstallatie

Wat is een Biogasinstallatie? Een biogasinstallatie is een installatie met een hoog rendement die als doel heeft een extra bron van inkomsten te kunnen genereren op een bedrijf. Bovendien kan men door de productie van biogas niet alleen de kosten ...

Lees verder

Bio-olie

Bio-olie

Wat is Bio-olie en hoe wordt het gemaakt? Bio-olie is een verzamelnaam voor een mengsel dat bestaat uiteen aantal verschillende soorten plantaardige olie en vet die specifiek kunnen worden gebruikt voor de productie van duurzame energie. Chemisch is bio-olie een ...

Lees verder

Biomassa centrale

Biomassa centrale

Wat is een Biomassa centrale en wat kun je ermee? Biomassa centrale, je hoort er steeds vaker wat over. Steeds meer gemeentes in Nederland nemen het initiatief voor het aanleggen van één of meerdere biomassacentrales. Er is hier sprake van ...

Lees verder