Gemiddelde brandstofprijzen

Veel bedrijven hebben te maken met brandstofprijzen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan transportbedrijven, taxibedrijven en koeriersdiensten maar ook bedrijven die personeel in de buitendienst hebben zoals monteurs, installateurs, vertegenwoordigers en dergelijke. Een aantal bedrijven hebben een eigen wagenpark en zij regelen de kosten die dit met zich meebrengt dan ook helemaal zelf. Verder zijn […]

Brandstofprijzen in Europa

Automobilisten en andere brandstofgebruikers zijn in Nederland aanzienlijk duurder uit in vergelijking tot de rest van Europa. De belangrijkste reden hiervoor is te vinden in de hoge accijns met daarbovenop nog eens een fors percentage aan BTW. Vergelijkt men bijvoorbeeld de prijs voor 1 liter benzine in Nederland en België dan zal men meestal een […]

Brandstofprijzen

Nederland is het land dat de hoogste belastingdruk op brandstof heeft ter wereld. Zo bestaat bijvoorbeeld tweederde van de prijs van 1 liter Euro95 uit accijns, wettelijke heffing en BTW. Het resterende deel van de literprijs wordt voor het grootste deel bepaald door de prijs van ruwe olie. Deze ruwe olieprijs hangt onder andere af […]