Auto brandstofverbruik

Het rijden in een auto is de laatste jaren aanzienlijk in prijs gestegen. Dit heeft met name te maken met de stijging van de kosten die men voor de brandstof dient te betalen. Maar dit wil niet direct zeggen dat elke autobezitter ook evenveel meer moet gaan betalen. Het brandstof verbruik is namelijk niet van […]

Brandstofkosten

Wanneer de term brandstofkosten ter sprake komt gaan er bij de meeste mensen de nekharen rechtovereind staan. Echt vreemd is dat overigens niet want vrijwel elke autobezitter krijgt er in meerdere of mindere mate mee te maken. Zeker nu de brandstofkosten steeds weer in de lift zitten proberen steeds meer mensen hun brandstofkosten in de […]

Autobrandstof

Mijn auto loopt niet op water, is een kreet die men de laatste tijd steeds vaker hoort. Dit is dan ook, voor nagenoeg alle auto’s, het geval. De meest gebruikte autobrandstoffen zijn immers benzine, LPG en diesel. Deze brandstoffen kan men in Nederland bij vrijwel elk tankstation innemen. De brandstof wordt hier in de tank […]