• dinsdag , 21 januari 2020

duurzame-energie

Duurzame energie

Doordat men de laatste eeuwen de voorraad fossiele brandstoffen (zoals kolen, aardgas en aardolie steeds verder heeft geplunderd, om te gebruiken om warmte of elektriciteit mee op te wekken, is deze voor een groot deel opgeraakt en dreigt er binnen ...

Lees verder

Koop duurzame energie

Bij steeds meer energieleveranciers kan men niet alleen de conventioneel opgewekte energie afnemen maar ook voor de groene variant kiezen. Deze zogenaamde grijze energie wordt opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen. Groene energie is een ...

Lees verder

Subsidie duurzame energie

Het gebruik van duurzame energie draagt bij tot een beter milieu. Er wordt namelijk geen gebruik gemaakt van de, steeds schaarser wordende, fossiele brandstoffen. Zowel de aardolie, aardgas als kolen raken steeds verder op en de voorraad dreigt binnen afzienbare ...

Lees verder