Duurzame energie

Doordat men de laatste eeuwen de voorraad fossiele brandstoffen (zoals kolen, aardgas en aardolie steeds verder heeft geplunderd, om te gebruiken om warmte of elektriciteit mee op te wekken, is deze voor een groot deel opgeraakt en dreigt er binnen een afzienbare tijd zelfs een schaarste te ontstaan. Zowel de wetenschap als de overheid is […]

Koop duurzame energie

Bij steeds meer energieleveranciers kan men niet alleen de conventioneel opgewekte energie afnemen maar ook voor de groene variant kiezen. Deze zogenaamde grijze energie wordt opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen. Groene energie is een vorm van energie die is opgewekt met behulp van duurzame (onuitputtelijke) energiebronnen. Voorbeelden van dergelijke […]

Subsidie duurzame energie

Het gebruik van duurzame energie draagt bij tot een beter milieu. Er wordt namelijk geen gebruik gemaakt van de, steeds schaarser wordende, fossiele brandstoffen. Zowel de aardolie, aardgas als kolen raken steeds verder op en de voorraad dreigt binnen afzienbare tijd te zijn uitgeput. Op internationaal als nationaal niveau wordt er steeds meer gedaan om […]