Categorie: energie-bedrijven

energie-bedrijven

Energie bedrijven

Een energiebedrijf is een zogenaamd nutsbedrijf dat zorg draagt voor de levering van elektriciteit, drinkwater of gas. Onder een nutsbedrijf wordt een bedrijf verstaan dat binnen een sector opereert die wordt beschouwd als zijnde van openbaar nut omdat er een strategisch belangrijke dienst of product wordt geleverd. In de Nederlandse …
energie-bedrijven

Energie leverancier

In Nederland is de consument vrij om te beslissen van welke energie leverancier men een product betrekt. Het is zelfs mogelijk om gas bij een totaal andere leverancier af te nemen dan waarbij men elektriciteit inkoopt. Wel zal de energie via het netwerk van één en dezelfde netbeheerder worden getransporteerd. …
energie-bedrijven

Energie transport

De beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland is TenneT. Door de netten van TenneT worden alle regionale elektriciteitsnetten en het Europese net onderling met elkaar verbonden. Verder draagt TenneT er zorg voor dat de consument in alle gevallen op een betrouwbare manier elektriciteit krijgt geleverd. Door een netbeheerder worden …