Categorie: energie-verbruik

energie-verbruik

Verbruik gas

Hoe hoog het gasverbruik is hangt met name af van het type huis waarin men woonachtig is. Maar tevens zijn het aantal bewoners, de individuele behoefte aan comfort en de weersomstandigheden van invloed. Men kan het eigen jaarverbruik vinden op de jaarlijkse afrekenafrekening die men van de huidige gasleverancier ontvangen …
energie-verbruik

Gaslicht

Met gaslicht wordt een vorm van verlichting bedoeld die wordt verkregen door het gebruik van aardgas of een gas op basis van paraffine, petroleum of bruinkoolteer. Gedurende de negentiende eeuw werd deze vorm van verlichting steeds algemener en werd de verlichting door middel van olielampen zelfs verdrongen. In de loop …
energie-verbruik

Verbruik diesel

Voor mensen die veel autorijden blijft een dieselwagen de meest rendabele oplossing maar op het moment dat men geen dieselprofiel heeft dient men rekening te houden met extra kosten. De hoogtechnologische EGR-klep en roetfilter kunnen pas optimaal functioneren wanneer de motor de bedrijfstemperatuur heeft bereikt. Hiervoor zijn langere trajecten van …
energie-verbruik

Brandstof verbruik

Brandstofverbruik wordt vaak als kenmerk genoemd van onder andere motorvoertuigen. Bij een voertuig wordt dan vaak gesproken over de hoeveel liter brandstof er nodig is om een bepaalde afstand af te kunnen leggen. De belangrijkste factoren die invloed uit kunnen oefenen op het brandstofverbruik zijn de rijstijl en de snelheid …
energie-verbruik

Verbruik elektriciteit

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is het gebruik van elektriciteit aanmerkelijk toegenomen. Door de sterke uitbreidingen van het openbare lichtnet gingen steeds meer mensen niet alleen verlichting maar ook andere apparaten op stroom in huis gebruiken. Naarmate de jaren verstreken zijn er voor steeds meer doeleinden apparaten …
energie-verbruik

Verbruik koelkast

Een huishouden gebruikt gemiddeld jaarlijks ruim 3.500 kWh elektriciteit. Circa 17% hiervan gaat aan koelkasten en vriezers op (590 kWh per jaar). Het is dan ook aan te raden om een koelkast met energielabel A++ te nemen. Deze koelkasten zijn het energiezuinigst. Circa 80% van de koelkasten die verkrijgbaar zijn …
energie-verbruik

Verbruik computer

Het is niet moeilijk om het energieverbruik van computers omlaag te krijgen. Dit kan onder andere door een zuinige computer te kopen en dezer energiebewust te gebruiken. Ongeveer 10% van het totale stroomverbruik van een gemiddeld huishouden komt voor rekening van de computer en diens randapparatuur, zoals printers, scanners, router …
energie-verbruik

Verbruik wasmachine

Bijna elk huishouden in Nederland bezit een wasmachine. Wanneer men de machine handig benut bespaart dit zowel water als energie. Als het om elektriciteitsverbruik gaat verschillen nieuwe wasmachines onderling niet zoveel meer. De meeste nieuwe machines hebben dan ook een A-label voor het energieverbruik. Dit label bevat eveneens een testresultaat …
energie-verbruik

Verbruik laptop

Vandaag de dag leven we in een waar computertijdperk. In het grootste deel van alle huishoudens is tegenwoordig dan ook wel één, of zelfs meerdere computers, aanwezig. In het begin waren dit met name de zogenaamde desktop computers die men op een vaste plaats in huis kon plaatsen. Vanaf deze …
energie-verbruik

Verbruik auto

Een zuinige auto is niet alleen ,aar een stuk goedkoper aan de pomp maar ook veel beter voor het milieu. De aanschaf van zuinige modellen wordt daarom door de overheid gestimuleerd. Met het zogenaamde energielabel voor auto’s kan men in een oogopslag zien hoe zuinig een bepaalde auto is ten …