Energie direct

Maak kennis met Energie direct Het bedrijf Energie Direct is de laatste jaren aardig aan de weg aan het timmeren in ons land. Door allerlei campagnes, zowel door middel van diverse media als door het inzetten van colporteurs en telemarketeers, probeert de energieleverancier nieuwe klanten te werven. Het zelfstandige online energiebedrijf biedt echter niet altijd […]

Energie gebruik

Relatie Energie gebruik en economie Men kan een sterke relatie ontdekken tussen het energie gebruik en de economische groei, de welvaart en de ontwikkeling. Deze relatie kan men waarnemen op alle niveaus. De rijke (geïndustrialiseerde) landen gebruiken enorm veel energie. Hierdoor leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas CO2. […]

Energie plus

Energie plus, ook wel energieneutraal genoemd Onder een energie plus woning verstaat men een woning die netto meer energie levert dan er gebruikt van het openbare elektriciteits- of aardgasnet. Het klimaat binnen in het energieplus huis is daarnaast het hele jaar door aangenaam. Technisch is het inmiddels mogelijk (en bovendien ook economisch haalbaar) om een […]

Wat is energie?

Wat is energie eigenlijk? Wat is energie, zit je ook met dit vraag in je maag? Wij geven je graag een korte uitleg van energie! Alle processen die op aarde in gang zijn maken gebruik van of leveren energie. Dit geldt niet alleen voor machines en apparaten maar ook voor mensen, dieren en zelfs planten. […]

Energie kosten

Energie kosten berekenen Vandaag de dag kunnen mensen nagenoeg niet meer zonder energie. Het grootste deel van de samenleving zou grotendeels plat liggen wanneer er opeens geen energie meer zou zijn voor de processen van alle dag. Dit betekent dat er grote hoeveelheden energie moeten worden opgewekt om aan deze immense vraag te kunnen voldoen. […]

Energie label

Welk Energie label heeft mijn woning? Een energie label wordt tegenwoordig op verschillende producten geplakt. Wat is het nut van zo’n energielabel? Op een duurzame manier omgaan met energie wil zeggen het opwekken van schone energie uit zogenaamde hernieuwbare bronnen. Bovendien is het hierbij van belang om energie te besparen. Het energielabel is in het […]

Energie kleding

Energie kleding met keurmerk Weet jij waar je kleding vandaan komt? Energie kleding is steeds meer “een ding” tegenwoordig. Kleding die milieuvriendelijk is raakt steeds meer in de mode. Doordat deze kleding meestal is voorzien van speciale Keurmerken helpen bij het kiezen van kleding die het milieu zoveel mogelijk ontziet. Men kan verder milieubelasting terugdringen […]

Energie meter

Een Energie meter is noodzakelijk Iedereen die energie afneemt heeft een Energie meter nodig. De energie die men van een energiebedrijf afneemt zal aan het einde van het jaar betaald moeten worden. Omdat dit een erg groot bedrag kan zijn, betalen de meeste mensen hun energierekening door middel van zogenaamde periodieke voorschotten. Deze zijn gebaseerd […]

Energie zuinig

Hoe Energie zuinig ben jij? Ben jij Energie zuinig bezig? Er is de laatste jaren erg veel te doen om het zuinig met energie omgaan. Niet alleen dient men er rekening mee te houden tijdens alledaagse bezigheden maar ook tijdens de aanschaf en het gebruik van auto’s en allerlei apparaten. Niet alle energieverbruikende apparaten gebruiken […]

Energie milieu

Welke nadelen kent Energie milieu? Het opwekken van energie en het milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De meeste manieren waarop energie wordt opgewekt vinden hun brandstoffen of kracht immers in de natuur. Men kan hierbij denken aan de fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen, maar ook aan (brand)hout. Verder kunnen de zon, de […]