Categorie: energiesoorten

energiesoorten

Chemische energie

Met chemische energie bedoeld men de totale energie-inhoud van een bepaalde stof.  Maar wat is chemische energie nou eigenlijk? Deze energie zit opgeslagen in een molecuul en wel in de bindingen tussen de atomen en de elektronen in de atomen. Het is mogelijk dat elektronen zich op een bepaalde afstand …
energiesoorten

Atoomenergie

Atoomenergie is bij het grote publiek met name bekend onder een andere naam namelijk: kernenergie. Dit is energie die opgewekt wordt door kernreacties. Beter nog:de reacties waarbij atoomkernen betrokken zijn. Een van de vormen waarin atoomenergie beschikbaar komt is altijd in de vorm van warmte. Deze warmte kan in een …
energiesoorten

Geothermische energie

Geothermie of aardwarmte is een vorm van energie die kan ontstaan door het verschil in temperatuur tussen het aardoppervlak en de temperatuur van de, diep in de aarde gelegen, warmtereservoirs. Deze aardwarmte kan men inzetten voor het winnen van energie. Met name in vulkanische gebieden zoals bijvoorbeeld in IJsland liggen …
energiesoorten

Biomassa energie

Energie uit biomassa wordt opgewekt door het verbranden, het vergassen of het vergisten van organische materialen. Daartoe behoren onder andere hout, groente- fruit- en tuinafval, maar eveneens plantaardige olie, mest en speciaal geteelde gewassen of gedeelten daarvan. Brandstof voor voertuigen en elektriciteit die uit biomassa worden geproduceerd verminderen het gebruik …
energiesoorten

Energiesoorten

Om energie op te wekken gebruikt men vandaag de dag een aantal verschillende brandstoffen en methodes zoals: – De verbranding van fossiele brandstoffen zoals onder andere aardolie, aardgas en kolen. Dit levert warmte en elektriciteit op maar is wel erg vervuilend door de uitstoot van CO2. – Het gebruik van …
energiesoorten

Groene energie

De term groene energie zegt al iets over de aard van de energieopwekking. Deze is namelijk niet, of minder schadelijk, voor het milieu waarin men leeft en het klimaat op de hele aarde. Wanneer er energie wordt opgewekt door verbranding van zogenaamde fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld aardgas, aardolie en kolen, …
energiesoorten

Kernenergie

Kernenergie is een manier om energie op te wekken door gebruik te maken van kernreacties. Dit zijn chemische reactie waarbij atoomkernen betrokken zijn. Bij deze reacties komt er sowieso energie in de vorm van warmte vrij die in een kerncentrale kan worden omgevormd tot bruikbare elektriciteit. Men maakt hierbij dan …
energiesoorten

Water energie

Water omzetten in energie Water energie is steeds meer in opkomst. Het grootste deel, ongeveer 80 procent, van het aardoppervlak is bedekt met water. Het water dat zich in de oceanen, zeeën en rivieren bevindt is voortdurend in beweging. Hiervan kan men handig gebruik maken wanneer het op energieopwekking aankomt. …
energiesoorten

Schone energie

Schone energie heeft de toekomst zeker wanneer men naar het klimaat kijkt. In het jaar 2030 kan bijna de helft van de wereldbevolking van elektriciteit worden voorzien door gebruik te maken van zonne-energie. Verder is het mogelijk om met behulp van windenergie op zee in 2010 al in 10 procent …
energiesoorten

Warmte energie

Warmte is de energie die ontstaat wanneer materiedeeltjes bewegen. Warmte is dus, als het ware, een bewegingsenergie. In elk geval staat alles wat absoluut koud is ook absoluut stil. Het was de wetenschapper Kelvin die als eerste vaststelde dat bij een temperatuur van -273 °C het absolute nulpunt bereikt is. …