Categorie: gasprijzen

gasprijzen

Prijs aardgas

Bij bijna elk huishouden valt één keer per jaar een eindafrekening voor de afname van aardgas op de deurmat. De laatste jaren treft men een steeds hoger wordend eindbedrag aan. Dit is niet alleen het gevolg van een stijging van de basisprijs van het gas maar ook van de heffingen …
gasprijzen

Gastarieven

De gastarieven zitten de laatste jaren flink in de lift waardoor het voor de meeste consumenten aan te raden is om zich eens goed ter oriënteren op de gasmarkt. Elke gasleverancier heeft namelijk eigen voorwaarden die verbonden zijn aan vaste- en variabele contracten. Het voordeel van de meeste variabele contracten …
gasprijzen

Gas kosten

Het winnen, opslaan en transporteren van gas kost geld. Dit geld zal de gasleverancier, met een bepaalde winst, doorberekenen aan de gebruiker ervan. Hoewel Nederland een eigen gasvoorraad heeft wil dit niet automatisch zeggen dat men hier ook een lage gasprijs per kubieke meter (m3) aan de klant zal berekenen. …
gasprijzen

Gas prijs

In Nederland zijn er tal van aanbieders van gas. Elk van hen hanteert echter vaak een eigen tarief. Bovenop dit tarief, dat in de meeste gevallen per kubieke meter (m3) wordt gerekend, wordt er nog een energiebelasting en natuurlijk BTW over gerekend. Daarnaast komen er nog het zogenaamde vastrecht en …
gasprijzen

Gastarief

Bij een doorlopende levering van gas wordt er door de leverancier een bepaald bedrag per eenheid per kubieke meter (m3) gerekend. Dit wordt dan het gastarief genoemd. Niet elke aanbieder van gas hanteert dezelfde tarieven onder dezelfde voorwaarden van levering. In sommige gevallen is het gastarief gekoppeld aan de prijs …
gasprijzen

Aardgas kosten

In de meeste gevallen gebeurt de winning van aardgas samen met die van aardolie. Dit heeft ertoe geleid dat aardgas een lange tijd is beschouwd als bij- of als afvalproduct van aardolie. Er bestaat echter ook de mogelijkheid, zoals in het noorden van Nederland, dat het aardgas zich door allerlei …
gasprijzen

Gasprijzen

Aardgas is een fossiele brandstof die nog steeds veelvuldig wordt gebruikt in bedrijven en huishoudens in Nederland. De prijs die men voor dit gas moet betalen is de laatste jaren fors gestegen en behoort ons land tot één van de landen van de Europese Unie die het meest betalen per …
gasprijzen

Gasprijs

De prijs van aardgas wordt in ons land gekoppeld aan de prijs van olie. Met andere woorden: stijgt de olieprijs dan zal men ook voor het gebruik van een kubieke meter gas meer moeten gaan betalen. Een verbruiker van gas zal de veranderingen, die gekoppeld zijn aan de prijs van …
gasprijzen

Ontwikkeling gasprijs

In de meeste gevallen zullen gasleveranciers hun gasprijzen aan de prijs van olie koppelen wat betekent dat wanneer de olieprijs omhoog gaat ook de gasverbruiker meer moet gaan betalen. Zeker wanneer men een variabel contract bij een gasleverancier heeft afgesloten kan dit soms een aanzienlijke prijsstijging van het gas tot …
gasprijzen

Gas tarieven

Niet alleen in de meeste huishoudens maar ook in veel bedrijven in ons land wordt nog steeds gas gebruikt voor bijvoorbeeld de verwarming en het opwarmen van water. Gas is een fossiele brandstof die bij verbranding zogenaamde broeikasgassen oplevert zoals CO2. Naast de basisprijs voor het gas worden er door …