Categorie: meterstanden

meterstanden

Meterstanden

Voor energiebedrijven is het noodzakelijk dat ze kunnen achterhalen wat hun klanten aan energie geleverd krijgen en waarvoor ze dus een vergoeding verschuldigd zijn. Bij alle huishoudens en bedrijven die aangesloten zijn op de verschillende energienetwerken zijn dan ook zogenaamde energiemeters geplaatst. Op deze meters kan nauwkeurig worden afgelezen hoeveel …
meterstanden

Meterstanden doorgeven

In het verleden werden de meterstanden opgenomen door medewerkers van het energiebedrijf die bij elke gebruiker persoonlijk aan de deur kwamen om de meterstanden op te schrijven. Dit was een arbeidsintensief en vaak langdurig karwei. Was er op een bepaald adres immers niemand thuis dan kon men de stand op …
meterstanden

Meterstand opgeven

Voor zowel de verbruiker als de leverancier van energie is het belangrijk om te weten hoeveel energie er is verbruikt. De verbruiker kan hiermee zijn of haar verbruik in de gaten houden en desgewenst aanpassen terwijl de energieleverancier kan berekenen hoeveel de verbruiker zal moeten betalen voor de geleverde energie. …
meterstanden

Meterstanden bijhouden

Vandaag de dag zijn veel vormen van energie steeds duurder aan het worden. Het kan voor een verbruiker van energie dus heel lonend zijn wanneer er minder energie kan worden gebruikt. Het bijhouden van meterstanden kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Op die manier krijgt immers een goed beeld hoeveel …
meterstanden

Gasmeter

De gasmeter die in huishoudens wordt gebruikt is een meetinstrument dat tussen de straat, waar de hoofdleiding ligt en de woning van de verbruiker wordt ge├»nstalleerd. Het doel van een dergelijke gasmeter is om het de verbruikte kubieke meters (m3) gas te kunnen registreren. Net als de elektriciteitsmeter is de …