Subsidie

Het woord subsidie is afgeleid van het Latijn subsidium, dit betekent ondersteuning, hulp of bijstand. Vandaag de dag wordt het woord gebruikt voor een tijdelijke bijdrage die gedaan wordt door de overheid danwel door een niet commerciële organisatie. De redenen waarom een subsidie wordt verstrekt is vaak het kunnen starten of het uitvoeren van een […]

Energie subsidie

De prijs van grijze energie ligt de laatste jaren hoog, heel hoog en de verwachting van de meeste deskundigen is dat deze in de toekomst nog verder zal gaan stijgen. Grijze energie is namelijk een energievorm die wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en kolen. Deze brandstoffen raken niet alleen […]