Windenergie particulier

Niet alleen grote energieleveranciers winnen energie door gebruik te maken van de wind, ook particulieren kiezen er steeds vaker voor om een eigen windturbine te plaatsen om zo geheel of gedeeltelijk in hun energiebehoefte te voldoen. In sommige gevallen kan het winnen van windenergie echter aanmerkelijk worden bemoeilijkt door het ontbreken van een geschikt energienet […]

Windenergie thuis

Tegenwoordig willen steeds meer mensen zogenaamde groene stroom. Dit is een vorm van elektriciteit die wordt gewonnen door middel van duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld water en wind. Een mogelijkheid om op deze manier energie voor huishoudelijk gebruik op te wekken is het plaatsen van een windturbine die energie produceert doordat de wind rotorbladen laat draaien. […]

Kosten windenergie

Op de meest gunstige plaatsen voor windenergie, zoals bijvoorbeeld aan de kust, kan een moderne windturbine al elektriciteit leveren tegen een prijs van ongeveer vijf eurocent per kilowattuur. Naarmate men verder landinwaarts de turbine zou plaatsen zou de energieprijs op kunnen lopen tot zo’n acht eurocent per kilowattuur. Wanneer men de kosten van windenergie gaat […]

Windenergie Nederland

Nederland is een zeer geschikt land voor het winnen van windenergie. Dit heeft onder andere te maken met de relatief lange kustlijn, het vlakke land en natuurlijk de wind die er veelvuldig waait. De overheid streeft er dan ook naar om van Nederland één van de zuinigste en schoonste landen van Europa te maken voor […]

Voordelen windenergie

Als één van de meest belangrijke voordelen van windenergie wordt vaak het verminder van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen genoemd. Deze gassen worden uitgestoten bij het verbranden van zogenaamde fossiele brandstoffen zoals onder andere aardgas en steenkool. Door het gebruik van windenergie wordt de uitstoot van het gas CO2 (ook wel kooldioxidegas of kortweg kooldioxide […]

Nadelen windenergie

Momenteel is de elektriciteit die door middel van windenergie wordt opgewekt nog duurder dan de grijze elektriciteit die voortkomt uit de verbranding van fossiele brandstoffen. De overheid wil echter het gebruik van duurzame energie aanmoedigen en heeft daarom subsidie op het gebruik van windenergie in het leven geroepen die de prijs voor deze vorm van […]

Subsidie windenergie

Om in Nederland de productie en het gebruik van zogenaamde groene energie aan te moedigen heeft de overheid een aantal vormen van fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies in het leven geroepen. Door de kosten van het gebruik en de productie van windenergie te verlagen hoop men dat er meer gebruik zal worden gemaakt van de energievorm. […]

Windenergie

Op het moment dat men energie wint met behulp van wind en deze omzet in een bruikbare vorm zoals bijvoorbeeld elektriciteit dan spreekt men van windenergie. Hoewel windenergie de laatste jaren enorm in opmars is, is het geen fenomeen dat specifiek bij deze tijd hoort. Al enkele eeuwen maakt de mens immers al gebruik van […]