Windmolens

Wanneer veel mensen aan Nederland denken dan denkt men in veel gevallen aan windmolens die oprijzen in het vlakke landschap. Echt vreemd is deze gedachte niet omdat men al eeuwenlang gebruik maakt van verschillende soorten windmolens. Ze werden onder andere ingezet voor het droogmalen van land, het malen van graan tot meel en vandaag de […]

Kleine windmolens

Windmolens die bedoeld zijn voor het opwekken van elektriciteit zijn er in allerlei soorten en maten. De grote exemplaren worden gebruikt door organisaties die op grote schaal voor commerciële doeleinden energie opwekken. De kleinere varianten treft men vooral aan bij bedrijven en bij particulieren die op een duurzame en milieuvriendelijke manier in hun energie behoefte […]

Windmolens Nederland

De link tussen windmolens en Nederland is al snel gelegd. Het land maakt immers al eeuwen lang gebruik van de kracht van de wind om diverse zware werkzaamheden door een molen te laten uitvoeren. Hierbij kan men denken aan het droogmalen van stukken land of het malen van graan tot meel. Verspreid over heel het […]

Oude windmolens

Aan wind is er in ons land meestal geen gebrek. Dit had men al eeuwen geleden ontdekt en weten te benutten door de ontwikkeling en de bouw van windmolens. Op die manier kon me zware arbeid verrichten zoals het droogpompen van ondergelopen land of het tot meel vermalen van graan. Hoewel er talloze windmolens in […]

Windmolens Noordzee

Doordat de Nederlandse overheid de energievoorziening steeds duurzamer wil gaan maken, en tevens onafhankelijker wil worden van regio op onze aarde die politiek minder stabiel zijn, Al geruime tijd was men in Nederland al bekend met het winnen van windenergie vanaf het land. Het opwekken van energie vanaf zee is echter nog in een relatief […]

Werking windmolens

Dat wind een belangrijke rol heeft gespeeld bij diverse ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis is bij de meeste mensen wel duidelijk. Vandaag de dag wordt de wind steeds vaker aangewend om energie mee op te wekken door middel van windmolens, ook wel –turbines genoemd. Op steeds meer plaatsen ziet men deze duurzame energieopwekkers staan. De […]

Windmolens particulier

De energieprijzen rijzen de laatste tijd de pan uit en steeds meer mensen willen in hun eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Om het milieu en het klimaat niet te belasten kiest een steeds grotere groep voor duurzame energiebronnen zoals zon of wind. Wil men echter als particulier een windmolen gaan plaatsen op het dak of in de […]

Tweedehands windmolens

Het aanschaffen van een windmolen voor het opwekken van elektriciteit brengt een flink kostenplaatje met zich mee. Ondanks de subsidies en fiscale voordelen, die de overheid de potentiële koper in het vooruitzicht stelt, zien sommige mensen hierdoor van hun aankoop af. Voor iedereen die wel een windmolen wil plaatsen maar er niet te veel voor […]

Verticale windmolens

Wanneer de meeste mensen aan een windmolen denken dan denken ze aan een molen met een horizontale as waaraan de rotorbladen zijn bevestigd. Toch bestaan er ook windmolens die, in plaats van een horizontale as, voor zien zijn van een as die in een verticale stand is geplaatst en waarbij de wind wordt gevangen door […]

Zelfbouw windmolens

De fossiele brandstoffen zijn steeds verder op aan het raken en steeds meer mensen willen daarom gebruik gaan maken van een alternatieve vorm om energie mee op te wekken. Men kan dan bijvoorbeeld kiezen voor windenergie en heeft dus een windmolen (windturbine) nodig. Hoewel dat deze in allerlei soorten en maten op de markt zijn […]