Categorie: windmolens

windmolens

Zelfbouw windmolens

De fossiele brandstoffen zijn steeds verder op aan het raken en steeds meer mensen willen daarom gebruik gaan maken van een alternatieve vorm om energie mee op te wekken. Men kan dan bijvoorbeeld kiezen voor windenergie en heeft dus een windmolen (windturbine) nodig. Hoewel dat deze in allerlei soorten en …
windmolens

Soorten windmolens

Door middel van een windmolen wordt er bewegingsenergie van de wind omgezet in rotatie-energie van de rotorbladen (wieken). Deze rotatie-energie kan dan weer op een gunstige manier worden omgevormd tot elektriciteit of een bepaalde vorm van mechanische kracht. Hierbij kan men denken aan het malen van graan, het zagen van …
windmolens

Windmolens bouwen

Om een windmolen te kunnen bouwen heeft men wel technisch inzicht, de nodige vaardigheid en geschikte gereedschappen en materialen nodig. Wil men een eigen windmolen bouwen dan is dit niet eenvoudig en kan in sommige gevallen zelfs niet geheel ongevaarlijk zijn. Zo kan een klap van een rotorblad (ook wanneer …
windmolens

Eigen windmolen

In tijden waarin de energieprijzen alsmaar blijven stijgen gaan steeds meer mensen op zoek naar een alternatieve manier om in hun energiebehoefte te kunnen voldoen. Zelf stroom opwekken wordt steeds vaker als oplossing gezien. Meestal wordt er dan gekozen voor een manier die duurzaam is zoals zonne-energie of windenergie. Voor …
windmolens

Windmolens

Wanneer veel mensen aan Nederland denken dan denkt men in veel gevallen aan windmolens die oprijzen in het vlakke landschap. Echt vreemd is deze gedachte niet omdat men al eeuwenlang gebruik maakt van verschillende soorten windmolens. Ze werden onder andere ingezet voor het droogmalen van land, het malen van graan …
windmolens

Kleine windmolens

Windmolens die bedoeld zijn voor het opwekken van elektriciteit zijn er in allerlei soorten en maten. De grote exemplaren worden gebruikt door organisaties die op grote schaal voor commerciële doeleinden energie opwekken. De kleinere varianten treft men vooral aan bij bedrijven en bij particulieren die op een duurzame en milieuvriendelijke …
windmolens

Windmolens Nederland

De link tussen windmolens en Nederland is al snel gelegd. Het land maakt immers al eeuwen lang gebruik van de kracht van de wind om diverse zware werkzaamheden door een molen te laten uitvoeren. Hierbij kan men denken aan het droogmalen van stukken land of het malen van graan tot …
windmolens

Oude windmolens

Aan wind is er in ons land meestal geen gebrek. Dit had men al eeuwen geleden ontdekt en weten te benutten door de ontwikkeling en de bouw van windmolens. Op die manier kon me zware arbeid verrichten zoals het droogpompen van ondergelopen land of het tot meel vermalen van graan. …
windmolens

Windmolens Noordzee

Doordat de Nederlandse overheid de energievoorziening steeds duurzamer wil gaan maken, en tevens onafhankelijker wil worden van regio op onze aarde die politiek minder stabiel zijn, Al geruime tijd was men in Nederland al bekend met het winnen van windenergie vanaf het land. Het opwekken van energie vanaf zee is …
windmolens

Werking windmolens

Dat wind een belangrijke rol heeft gespeeld bij diverse ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis is bij de meeste mensen wel duidelijk. Vandaag de dag wordt de wind steeds vaker aangewend om energie mee op te wekken door middel van windmolens, ook wel –turbines genoemd. Op steeds meer plaatsen ziet men …