Categorie: windpark

windpark

Windpark

Een windpark, ook wel bekend als windmolenpark, is een verzameling windmolens die als doel hebben windenergie op te wekken. De Nederlandse overheid wil door middel van het bouwen van windparken het deel dat windenergie aan de totale duurzame energie die in ons land wordt gebruikt opvoeren tot 20 procent in …
windpark

Windmolenpark

Voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie heeft de Nederlandse overheid op diverse plaatsen toestemming gegeven voor de bouw van windmolenparken. Dit zijn plaatsen waar groepen windmolen zijn geplaatst die door middel van de kracht van de wind duurzame groene stroom op kunnen wekken. Om het beste rendement …