Categorie: windturbine

windturbine

Kosten windturbine

Wat de kosten bedragen die voor een windturbine moeten worden berekend zijn afhankelijk van een groot aantal factoren. Zo is allereerst belangrijk of het een windturbine voor commercieel of voor privé gebruik betreft. De windturbines die worden ingezet om elektriciteit op te wekken voor de energiemarkt zijn veel groter met …
windturbine

Wind generator

Bij het omzetten van windkracht in elektriciteit maakt men gebruik van windturbines. Omdat het belangrijkste onderdeel bij het omzetting proces de generator is, wordt een windturbine ook wel eens een wind generator genoemd. Een generator is een onderdeel dat de beweging omzet in bruikbare energie (elektriciteit). Wanneer het waait zullen …
windturbine

Windturbine

De moderne windmolens worden meestal aangeduid met de term windturbines. Deze windturbines worden ingezet voor het opwekken van zogenaamde duurzame (groene) elektriciteit. Hoewel ook steeds meer particulieren een eigen windturbine aanschaffen ziet men ze vooral gegroepeerd in het landschap staan. Dergelijke groepen windturbines worden windparken of windmolenparken genoemd en leveren …
windturbine

Kleine windturbine

De fossiele brandstoffen raken steeds verder op en men is dus steeds vaker op zoek naar manieren om energie op te wekken zonder deze brandstoffen aan te hoeven spreken. Een van de mogelijkheden is het gebruik van een windturbine om windenergie mee op te wekken en deze om te zetten …
windturbine

Verticale windturbine

Een andere benaming voor een verticale windturbine is een VAWT. VAWT is een afkorting van het Engelse Vertical Axis Wind Turbines. Een verticale windturbine is een windturbine die gebruik maakt van een verticaal ronddraaiende as waaraan de rotorbladen zijn bevestigd. De werking van een verticale windturbine is, ondanks de andere …
windturbine

Windturbine zelfbouw

Een windturbine is een uitstekend werktuig om windenergie om te zetten in elektriciteit. Men kan een dergelijke windturbine kopen of er zelf één in elkaar zetten. Hiervoor heeft men echter wel de nodige technische kennis en vaardigheden nodig. Het zelf bouwen van een windturbine is ander niet geheel zonder gevaar …
windturbine

Generator windturbine

Een windturbine is een werktuig waarmee men windkracht kan omzetten in bruikbare energie (elektriciteit). Een belangrijk onderdeel van een windturbine is dan ook de generator.. Door de generator wordt namelijk de beweging van de as (die door de rotorbladen in beweging wordt gezet) omgevormd in elektriciteit. Verder geeft de generator …
windturbine

kW windturbine

kW is de afkorting die wordt gebruikt voor kiloWatt. Hiermee kan het vermogen van een apparaat en dus ook van een windturbine worden aangeduid. De eenheid is vernoemd naar James Watt, een Schots ingenieur en uitvinder. Naarmate een windturbine meer kW kan produceren is de opbrengst aan elektriciteit ook groter. …
windturbine

Werking windturbine

Een windturbine is een werktuig waarmee de kracht van de wind kan worden omgezet in bruikbare energie. Met andere woorden men kan ermee windenergie omvormen tot duurzame groene elektriciteit. Dit proces gaat als volgt: De wind wordt opgevangen door de rotorbladen waardoor deze in beweging worden gezet en gaan ronddraaien. …
windturbine

Windturbine blades

Een andere benaming voor de blades van een windturbine is rotorbladen of wieken. Deze blades zorgen ervoor dat de windturbine in werking kan worden gesteld zodra de bladen voldoende wind opvangen. In vergelijking tot vroeger worden de windturbines en, dus ook de blades ervan, steeds groter. De windturbines worden dus …