• dinsdag , 21 januari 2020

zonne-energie

Zonnestroom

Onder zonnestroom wordt elektriciteit verstaan die door gebruik te maken van zonnepanelen (die zijn uitgerust met fotovoltaïsche cellen deze worden ook wel PV-cellen genoemd). Deze elektriciteit wordt uit de elektromagnetische stralingsenergie van de zon opgewekt. De eerste keer dat zonnestroom ...

Lees verder

Verwarming zonne-energie

Wanneer men verwarming door zonne-energie wil gaan gebruiken dan kan men een onderscheid maken tussen het verwarmen van een pand en het verwarmen van enkel kraanwater. Om gebruik te kunnen maken van de warmte en het licht van de zon ...

Lees verder

Zonne-energie bedrijven

Niet alleen huishoudens verbruiken per jaar een gigantische hoeveelheid energie ook bedrijven zorgen ervoor dat de vraag naar energie hoog blijft. De laatste jaren is er echter veel te doen over het terugdringen van het energieverbruik en zo niet alleen ...

Lees verder

Kosten zonne-energie

Steeds meer mensen worden zich bewust van de noodzaak om meer en meer gebruik te moeten maken van schone en duurzame vormen van energie. Zonne-energie is er hier één van. Maar hoewel de zon voor iedereen gratis schijnt wil dit ...

Lees verder

Zonne-energie rendement

Met het vermogen van een zonnecel wordt het product van stroomsterkte en de spanning bedoeld. Dit vermogen is afhankelijk van de temperatuur. Hoge temperaturen van een cel resulteren in een laag vermogen. Het gevolg hiervan is een verlaging van het ...

Lees verder

Zonne-energie installatie

Een aantal losse zonnecellen worden tot zogenaamde zonnepanelen (ook wel PV-panelen of zonnegeneratoren genoemd) aan elkaar geschakeld. Hiermee wordt het zonlicht omgezet in elektrische stroom. Op het moment dat er dag- of zonlicht op het paneel terecht komt zal de ...

Lees verder

Opbrengst zonne-energie

De opbrengst van zonne-energie is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de plaatsing, de hellingshoek en het oppervlak van een zonnepaneel. Zonnepanelen kan men het beste plaatsen aan de zuidzijde op een hellend dak plaatsen. De hellingshoek van het dak ...

Lees verder

Zonnewarmte

Onder zonnewarmte (of zonthermisch) verstaat men het gebruik van de warmte die afkomstig is van de straling van de zon. Dit is dus niet hetzelfde als de directe omzetting van fotonen die in het zonlicht zitten in elektronen. Dit gebeurt ...

Lees verder