Categorie: zonne-energie

zonne-energie

Zonnetoren

Door zonnewarmte wordt er lucht opgewarmd onder een lage cirkelvormige transparante collector die aan de rand geopend is. Op deze manier vormt het transparante dak in combinatie met de bodem een soort reservoir voor de lucht die door de zon is opgewarmd. In het midden van de cirkel is een …
zonne-energie

Zonnestroom

Onder zonnestroom wordt elektriciteit verstaan die door gebruik te maken van zonnepanelen (die zijn uitgerust met fotovoltaïsche cellen deze worden ook wel PV-cellen genoemd). Deze elektriciteit wordt uit de elektromagnetische stralingsenergie van de zon opgewekt. De eerste keer dat zonnestroom werd toegepast was in satellieten. In het jaar 1958 werd …
zonne-energie

Voordelen zonne-energie

Dat zonne-energie ervoor kan zorgen dat men zelf elektriciteit of warmte op kan wekken maar dat is nog lang niet alles. Het gebruik van zonne-energie kent nog veel meer voordelen zoals: • Het licht en de warmte van de zon is gratis. Men hoeft hier dus geen extra kosten voor …
zonne-energie

Zonne energie

Al in het jaar 1915 heeft de Fransman Caus een apparaat ontwikkeld dat werd aangedreven door gebruik te maken van zonne-energie. Men kon hiermee kleine hoeveelheden water verplaatsen. Echter doordat men eenvoudiger over fossiele brandstoffen zoals kolen, aardolie en aardgas kon gaan beschikken is de belangstelling voor de zonne-energie enige …
zonne-energie

Subsidie zonne-energie

De overheid zet zich nog steeds erg in om het gebruik van duurzame en schone energie te bevorderen. Dit geldt dus ook voor het gebruik van zonne-energie. Bij het berekenen van de subsidies is door de overheid gekeken naar de gemiddelde kostprijs van de verschillende mopgelijkheden waarmee men duurzame energie …
zonne-energie

Tuinverlichting zonne-energie

Iedereen heeft ze vast wel eens gezien. Lampjes voor in de tuin die men eenvoudig in de bodem kan prikken zonder dat er elektriciteitskabels aan te pas hoeven te komen. Ze produceren namelijk hun eigen stroom doordat ze zijn uitgerust met kleine zonnepaneeltjes. Overdag nemen deze paneeltjes zon- of daglicht …
zonne-energie

Zonne-energie verlichting

Verlichting, en dan met name buitenverlichting, kan men heel goed laten werken op zonne-energie. Door de lampen te voorzien van een klein zonnepaneeltje kan men gedurende de dag een kleine accu opladen met elektriciteit die door de zon is opgewekt. Wanneer het donker is zal de lamp dan, vaak uitgerust …
zonne-energie

Nadelen zonne-energie

De laatste jaren is er veel te doen om schone en duurzame vormen om energie mee op te wekken. Niet alleen de steeds stijgende energieprijzen spelen hierbij een belangrijke rol maar ook het opraken van de fossiele brandstoffen en het vervuilende effect op het klimaat doen hierbij een duit in …