Opbrengst zonnepaneel

De opbrengst van een zonnepaneel is niet enkel afhankelijk van de grootte, maar zeker ook van de hellingshoek van het dak en de stand waarin het dak is gebouwd. Indien de hellingshoek tussen de 20 en 60 graden ligt en de panelen op het zuiden gericht zijn, kan men spreken van een optimale opbrengst van de zonnepanelen.

overstappen banner

Zelfs als het, zoals in Nederland van tijd tot tijd het geval is, bewolkt is, werkt een zonnecel toch nog. Wolken houden namelijk maar een deel van al het zonlicht tegen, de overige stralen zullen ze verspreiden. Aan de Franse Riviera, waar het vaak veel minder bewolkt is, levert de zon toch maar anderhalf keer zoveel energie als in ons land.

Als een systeem van zonnepanelen goed is geïnstalleerd dan zal een set van 4 panelen per jaar ongeveer 320 kWh aan stroom opleveren. Dit komt ongeveer neer op zo’n 75 euro. Dit geld spaart men dus elk jaar weer uit. De opbrengsten kunnen echter nog hoger uitvallen op het moment dat men gebruik maakt van de zogenaamde dag- en nachttarieven.

In de regel geldt namelijk dat op het moment dat het zonnepaneel stroom opwekt het hogere dagtarief door het elektriciteitsbedrijf zal worden berekend. “s Nachts verbruik men nauwelijks stroom dus zullen de uiteindelijke kosten voor elektriciteit aanzienlijk worden verlaagd of zelfs zal men geld ontvangen voor een overschot aan opgewekte stroom. Men heeft dan, als het ware, een eigen elektriciteitscentrale ter beschikking. De hoeveelheid die men opneemt en teruglevert aan het openbare lichtnet, zal door de netbeheerder verrekend (gesaldeerd) worden tot 3000 kWh. Dat gebeurt dan op basis van de Elektriciteitswet

samenom banner