Openhaard bouwen

Voordat men kan beginnen met het bouwen van een openhaard dient men eerst de nodige voorbereidingen te treffen. Check allereerst of de woning wel geschikt is voor het plaatsen van een openhaard. Niet alle woning lenen zich hier imeers voor.

overstappen banner

Heeft een woning bijvoorbeeld nog geen schoorsteen dan zal hier eerst een bouwvergunning voor aangevraagd dienen te worden bij de gemeente. Zit er al wel een schoorsteen maar is deze al langere tijd ongebruikt dan zal er een controle op brandgevaar moeten plaatsvinden die zal worden uitgevoerd door de brandweer.

Na advies te hebben ingewonnen bij specialisten kan men aan de slag gaan. Men moet dan wel een goed ontwerp (laten) maken van de te bouwen openhaard. Hierbij moet men goed bedenken wat men precies wil en hoe dit gerealiseerd kan worden.

Kan de bouw dan eindelijk van start gaan dan begint men met de achterwand van de openhaard. Deze dient waterpas te zijn en op de vlijlaag staan. Bij het grootste deel van de openhaarden die in de handel worden verkocht zit een goede handleiding waarin exact wordt verteld hoe de bevestiging in zijn werk dient te gaan. Hierbij dient men altijd rekening te houden met een tussenruimte van zo’n zes centimeter waar later het isolatiemateriaal tussen kan worden aangebracht.

Na de bevestiging van de achterwand kan men de ombouw gaan metselen. Elke vijfde laag van het metselwerk moet in de muur worden verankerd. Na het voltooien van het metselwerk kan het brandveilige isolatiemateriaal worden aangebracht. Pas hierna wordt de openhaard bevestigd volgens de instructies in de handleiding. Bij het plaatsen van het verloopstuk dient men ervoor te zorgen dat hier geen metselwerk op steunt maar op het ondersteuningsijzer. Als laatste kan het rookkanaal worden aangesloten en dan is de openhaard klaar.

samenom banner