Prijs aardgas

Bij bijna elk huishouden valt één keer per jaar een eindafrekening voor de afname van aardgas op de deurmat. De laatste jaren treft men een steeds hoger wordend eindbedrag aan. Dit is niet alleen het gevolg van een stijging van de basisprijs van het gas maar ook van de heffingen en de BTW die over de hoeveelheid afgenomen gas verrekend zal worden.

overstappen banner

De prijs die een gasleverancier doorgaans aan de verbruiker doorgeeft is zonder transportkosten, energiebelasting (EB) en het vastrecht berekend. Deze kosten komen er dus aan het einde van het jaar nog wel bij evenals de BTW die de overheid van de gasverbruiker wil ontvangen.

De reden waarom de overheid het gas met deze extra heffingen heeft verzwaar is dat aardgas een fossiele brandstof is. Van fossiele brandstoffen, en dus ook van aardgas, is bekend dat bij verbranding ervan er schadelijke gassen worden uitgestoten.

Deze zogenaamde schadelijke broeikasgassen dienen echter te worden teruggedrongen om het klimaat en het leefmilieu te kunnen sparen. Onder het motto: de vervuiler betaald zal dus de gebruiker van veel aardgas ook een groot bedrag aan heffingen moeten betalen. De heffingen zijn namelijk een bepaald percentage van het totaal verbruik van een bepaald jaar.

Doordat er in Nederland relatief veel aan heffingen en belastingen moet worden betaald behoort ons land tot één van de meest betalende landen van de Europese Unie voor wat de aardgasprijs betreft. Dit ondanks de voorraad aardgas die op Nederlandse grondgebied aanwezig is.

Gaslveranciers bieden doorgaans twee soorten contracten aan hun klanten aan wanneer zij gas willen afnemen. Allereerst is er het variabel contract waarbij de gasprijs vaak gekoppeld is aan de prijs van aardolie. Daarnaast is er het vaste contract dat de gasprijs gedurende een bepaalde periode bevriest.

samenom banner