Prijs propaan

Per dag kan de prijs van propaan verschillen omdat deze mede afhankelijk is van prijzen op de wereldmarkt. Zo is de prijs niet alleen maar afhankelijk van de olieprijs en kunnen de propaanprijzen niet evenredig worden doorgetrokken vanuit de oliemarkt. Dit geldt ook voor de prijsveranderingen op de aardgasmarkt. Deze hebben weliswaar een bepaalde invloed op de propaanprijs maar zullen niet voor een rechtevenredige verandering zorgen.

overstappen banner

In tegenstelling tot de aardgasprijs kan de prijs van propaan niet voor zes maanden vast worden gezet bij de leveranciers. Wel bieden sommige propaanleveranciers hun klanten de mogelijkheid om voor een bepaalde periode een contract af te sluiten waarin ze de propaanprijs voor de contractperiode vastzetten. Men betaalt dus gedurende deze periode eenzelfde prijs per liter propaangas. Men loopt bij een dergelijk contract echter wel het risico om bij een prijsdaling te veel te betalen voor het gas. Hier staat tegenover dat men bij prijsstijgingen van propaan juist voordeliger uit zal zijn.

Hoewel aardgas goedkoper wordt aangeboden dan propaan kan dit laatste gas toch voordeliger uitvallen omdat de calorische waarde van propaangas hoger ligt dan die van het aardgas. Met andere woorden: men heeft in vergelijking tot aardgas minder propaan nodig om een gelijke hoeveelheid warmte te krijgen. Hiermee zal dus een deel van de hogere prijs van het propaangas wegvallen. In de praktijk bestaat er echter meestal geen keuzemogelijkheid tussen aardgas en propaan. Aardgas wordt namelijk aangeboden via het aardgasnetwerk terwijl propaan wordt gebruikt op plaatsen waar dit netwerk ontbreekt.

De propaanleverancier is wettelijk verplicht om een energieheffing te verrichten op elke verkochte liter van dit gas. Deze heffing dient echter weer te worden afgedragen aan de belastingdienst. Bij het vergelijken van de propaanprijzen is het aan te raden goed te letten of deze heffing al dan niet in de propaanprijs is inbegrepen.

samenom banner