Prijs stookolie

Het bedrag dat men voor een liter stookolie moet betalen wisselt erg sterk en kan daarom soms van dag tot dag verschillen. De officiële prijs van een liter stookolie is immers afhankelijk van de prijzen op de oliemarkt en een gemiddelde van zeven dagen beursnotaties. De dagelijkse prijs van stookolie is veelal de vinden in diverse dagbladen.

overstappen banner

Zou men de officiële prijzen van gas en stookolie naast elkaar leggen dan zou er vandaag de dag nauwelijks nog verschil in zitten. Uiteraard kan men bij de leverancier van de stookolie wel kortingen bedingen of van een aanbieding gebruik maken wardoor de prijs per liter uiteindelijk lager zal uitvallen dan die van gas.

Vergeleken met elektriciteit is het gebruik van stookolie tegenwoordig niet in alle gevallen meer voordeliger te noemen. Stookolie wordt immers als een fossiele brandstof beschouwd en kan dus rekenen op steeds hogere heffingen en accijnzen die door de overheid worden opgelegd. Zij gaan namelijk uit van de vervuilende eigenschap van stookolie voor het milieu. Onder het mom van de vervuiler betaald zal men daarom steeds meer voor de stookolie moeten gaan betalen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld biobrandstof of biodiesel zal de prijs van stookolie naar verwachting de komende jaren alleen nog maar verder stijgen. Wil men goedkoper gaan stoken dan is het te overwegen om de overstap te maken naar deze milieuvriendelijke brandstoffen die waarschijnlijk in de nabije toekomst waarschijnlijk kunnen gaan concurreren met de stookolieprijzen.

Stookolie neemt men in de meeste gevallen af in tamelijk grote hoeveelheden waardoor men een korting kan bedingen vanwege de hoeveelheid. Zou men de brandstof in kleinere hoeveelheden aan moeten schaffen dan zou de prijs aanmerkelijk hoger komen te liggen.

samenom banner