Prijs zonnecellen

De Nederlandse overheid stelt als prognose dat de huidige bijdrage die de zonnestroom aan de stroomvoorziening levert van 0,003 procent nu tot 1,5 procent in 2020. Voor het maken van een goede voorspelling en planning is 2020 eigenlijk nog te ver weg. We kijken liever niet verder dan slecht enkele jaren vooruit.
Er zou eigenlijk wel een soort Deltaplan dienen te komen dat als doel heeft de verkoop van zonnecelsystemen aan te moedigen. Dit heeft namelijk tot gevolg dat er snel een prijsdaling kan komen. Men moet ambitieus te werk gaan bij het onderzoek en bij de ontwikkeling van de markt voor zonnecelsystemen. Zou men dat niet doen dan zullen Japanse en Amerikaanse bedrijven binnen korte tijd de wereldmarkt gaan beheersen.

overstappen banner

Om de prijs van zonnecellen uiteindelijk concurrerend te kunnen krijgen zijn er nieuwe technologieën nodig. De huidige productieproces van silicium tot zonnedak kan worden verbeterd. We zullen op den duur naar het produceren van dunnelaagfilms toe moeten. Deze flexibele en superdun op te rollen zonnecellen zijn goedkoop qua productie. Bovendien heeft men er aanzienlijk minder materiaal voor nodig in vergelijking met de kristallijn-siliciumcellen die momenteel veel gebruikt worden.

Zo wordt er onder andere gewerkt aan een aantal technieken om die dunnelaagfilms te maken. Men werkt bijvoorbeeld aan organische halfgeleiders en aan amorf silicium. Dit is een veel goedkopere vorm van silicium. Verder is er onderzoek- en ontwikkelingswerk nodig om het rendement van deze materialen te verhogen. Met andere woorden: de hoeveelheid zonlicht die daadwerkelijk in stroom wordt omgezet dient te worden verhoogd. Verder moet onderzoek worden gedaan om productieprocessen te kunnen verbeteren. De ontwikkeling op commercieel gebied ervan zal 5 tot 20 jaar gaan duren Dit hangt af van de technologieën. Welke techniek het uiteindelijk zal gaan worden is nog niet te bepalen.’

samenom banner