Prijzen stookolie

De prijzen van stookolie hangen zeer sterk af van de schommelingen op de oliemarkt en de prijzen van onder andere een vat ruwe olie. Verder bepaald het gemiddelde van zeven dagen beursnoteringen ook voor een deel de prijzen van stookolie. In de meeste kranten kan men daarom de dagprijzen voor stookolie terugvinden op de economische pagina’s.

overstappen banner

De officiële prijs die men voor gas moet betalen ligt tegenwoordig nagenoeg gelijk aan die van de officiële prijs voor stookolie. Echter men betaalt bij de leverancier van de stookolie vaak minder omdat men grotere hoeveelheden afneemt en hier een bepaalde korting voor ontvangt. Verder kan men in een aantal gevallen ook nog eens gebruik maken van aanbiedingen of acties die gehouden worden door de brandstofleveranciers waardoor de prijs van een liter stookolie aanzienlijk kan dalen.

Vergelijkt men de prijs van stookolie met die van stroom dan komt men vandaag de dag niet altijd voordeliger uit de bus met het gebruik van de stookolie omdat deze zwaarder wordt belast door de overheid. Men heeft namelijk alle fossiele brandstoffen, waaronder ook stookolie valt, verzwaard met een hogere accijns en heffingen om het milieu te kunnen ontzien. Hierbij gaat men uit van de vervuilende factor van de stookolie en zal de gebruiker ervan voor de vervuiling meer moeten betalen.

Door stookolie in grote hoeveelheden van de leverancier af te nemen zal deze de brandstof in de meeste gevallen tegen een reduceert tarief aanbieden. Zou men slechts enkele liters stookolie bij een dergelijke leverancier af willen nemen dan zou men relatief meer moeten betalen per gekochte liter.

samenom banner