Propaan gasfles

Propaan is een gas dat verwant is aan butaan en dus behoort tot de zogenaamde alkanen. Het is dus een enkelvoudige koolwaterstof die geen dubbele verbindingen of functionele groepen bezit. Een andere benaming voor alkanen is ook wel verzadigde koolwaterstoffen. Het gas wordt uit aardolie of aardgas gewonnen.

overstappen banner

Propaan wordt niet alleen in buktanks maar ook in gasflessen aangeleverd. In dit laatste geval wordt het gas vaak gebruikt als brandstof om op te koken, mee te stoken of een ruimte mee te verwarmen. Vaak wordt propaan in gasflessen gebruikt op plaatsen waar men niet is aangesloten op het aardgasnet zoals op het platteland of in een recreatiegebied. In veel caravans staan de propaangasflessen dan meestal op de dissel.

Men dient er echter altijd rekening mee te houden dat het werken met propaan in gasflessen, indien dit niet kundig gebeurt, erg gevaarlijk kan zijn. Propaan is immers een erg brandbaar gas dat bovendien lichter is dan lucht en zich daardoor bij de grond zal ophopen.

Wanneer men, waar dan ook, propaan gebruikt dan dient men deze ruimte altijd goed te ventileren. Bij de onvolledige verbranding van het gas kan er namelijk het dodelijk koolmonoxide (CO) ontstaan. Dit is een kleur- en reukloos gas dat ontstaat wanneer propaan zich niet geheel aan de zuurstof kan binden.

Het propaan in de gasflessen staat altijd onder druk om het gas vloeibaar te houden. Valt deze druk weg dan zal het propaan zich weer omvormen tot een gas. De druk in de gasfles is echter niet constant omdat deze afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. Bovendien is de druk te hoog om een toestel op het gas te laten werken. Door het gebruik van een zogenaamde drukregelaar wordt de druk echter zodanig aangepast dat dit wel mogelijk is en dat er een constante werkdruk wordt gecreƫerd.

samenom banner