Propaan

Propaan is een gas(gasflessen) dat verwant is aan butaan. De chemische formule van propaan is C3H8. Het gas kan worden gewonnen uit zowel aardolie als uit aardgas. Bij kamertemperatuur is propaan een uiterst brandbaar, reuk- en kleurloos gas.

overstappen banner

Doordat de relatieve dichtheid van het gas 1,56 is, is propaan zwaarder dan lucht en kan het zich, wanneer er niet voldoende wordt geventileerd, dicht bij de grond ophopen. Hierdoor kan zich een gevaarlijke situatie voordoen en mag het gas niet in kelders worden gebruikt.

Propaan is een gas dat voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt zoals brandstof om op te koken, te stoken en te verwarmen. Het kan zowel in gasflessen als in bulktanks aan de consument worden aangeboden afhankelijk van de toepassingen en/of de behoefte van de klant. Verder is propaan samen met butaan een onderdeel van autogas, dat ook wel LPG wordt genoemd. Dit mengsel van gassen wordt gebruikt onder andere als brandstof voor auto’s met een mengselmotor.

Bij de verbranding van propaan wordt er water samen met het schadelijke broeikasgas CO2 gevormd. Toch mag propaan als een relatief schone brandstof worden beschouwd omdat de hoeveelheid CO2 uitstoot aanmerkelijk lager is dan wanneer men bijvoorbeeld aardolie of steenkool zou gebruiken als brandstof.

Belangrijk bij de verbranding van propaan is dat er voldoende wordt geventileerd omdat er ander koolmonoxide (CO) kan ontstaan. Dit is een dodelijk gas dat evenals CO2 zowel kleur- als reukloos is. Vandaag de dag worden er daarom vaak zogenaamde koolmonoxide melders geïnstalleerd wanneer er in een ruimte met propaan wordt gewerkt. Verder is een installatie die werkt op propaan meestal voorzien van een beveiliging die het apparaat uitschakelt wanneer er geen volledige verbranding van het gas plaatsvindt.

samenom banner