PV zonnepanelen

De afkorting PV is afkomstig van het Engelse Photo-Voltaic wat verwijst naar licht (Griekse: Photo) en de eenheid voor elektrische spanning (volt). In het Nederlands wordt dan ook wel gesproken van fotovoltaische zonnepanelen. Deze zonnepanelen worden gebruikt om zonne-energie om te kunnen zetten in elektriciteit.

overstappen banner

Een PV zonnepaneel is opgebouwd uit een groot aantal zonnecellen. Deze cellen bestaan uit twee lagen (meestal silicium) waartussen zich een elektrische stroom ontwikkelt wanneer het zonlicht erop valt. Deze elektrische spanning (gelijkstroom) kan men opslaan in accu;s of met behulp van een inverter (omvormer) omzetten in bruikbare elektriciteit. Dit wil zeggen een wisselstroom 230 Volt, welke gelijk is aan die van het openbare lichtnet.

Een systeem dat de opwekte stroom opslaat in accu’s wordt ook wel een netwerk autonoom systeem genoemd terwijl wanneer een systeem de stroom afgeeft aan het lichtnet men van een netwerk gekoppeld systeem spreekt. In ons land wordt echter meestal een netwerk gekoppeld systeem gebruikt. Alleen op plaatsen waar geen openbaar lichtnet in de buurt is of waar het aanleggen van een gekoppeld systeem te duur uit zal vallen gebruikt men het autonome systeem voor PV zonnepanelen.

Door met behulp van PV zonnepanelen elektriciteit op te wekken bespaart men niet alleen op energiekosten maar ontziet men ook nog eens het milieu. Men verbruikt namelijk minder, of zelfs helemaal geen, stroom die is opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie of kolen. Door deze verbranding wordt er onder andere CO2 uitgestoten. Deze CO2, ook wel kooldioxide genoemd, is één van de broeikasgassen die het klimaat ernstige schade toebrengt.

PV zonnepanelen of Photo-Voltaïsche systemen worden ingezet om door middel van zonne-energie bruikbare elektriciteit op te wekken. In het grootste deel van alle gevallen zal de opgewekte stroom weer worden geleverd aan het openbare lichtnet.

In de meeste gevallen worden er meerdere PV zonnepanelen op een dak gemonteerd en geïnstalleerd. Dit kan men het beste aan de zuidkant van een gebouw doen om zo de grootste opbrengst te kunnen genereren. De PV zonnepanelen kunnen de zonne-energie direct omzetten in bruikbare elektriciteit door gebruik te maken van een omvormer die de gelijkstroom omvormt tot wisselstroom (230 Volt). Hierdoor kan de opgewekte stroom aan het lichtnet worden afgegeven.

Er zijn verschillende uitvoeringen en soorten PV zonnepanelen op de markt verkrijgbaar die zich onderscheiden door het gebruikte materiaal. Het rendement, dus de opbrengst per vierkante meter (m2) kan aanzienlijk variëren per fabrikant of per land van productie.

Wanneer men een PV systeem aanschaft dat voldoende capaciteit heeft dan is men in staat om op jaarbasis in de totale stroombehoefte te voorzien. In Nederland geldt dan voor een gemiddeld huishouden een vermogen van zo’n 3500 KWh per jaar. Ondanks de mogelijkheid om de in de volledige stroombehoefte te kunnen voldoen dient men toch op het openbare lichtnet te zijn aangesloten. De zon schijnt namelijk niet altijd en ook niet altijd even fel waardoor er geen constante hoeveelheid elektriciteit kan worden opgewekt maar ook verschilt het verbruik van het huishouden van het ene moment op het andere door het gebruik van verschillende elektrische apparaten.

In de zomer zal het PV systeem soms te veel aan stroom opwekken. Dit zal dan aan het openbare lichtnet worden afgestaan terwijl men in de winter juist weer stroom van dit net zal gebruiken wanneer de opbrengst van de zonnepanelen minder zal zijn.

samenom banner