Regenwaterafvoer

Regenwaterafvoer is van groot belang

De regenafvoer wil in ons land nog wel eens voor problemen zorgen. De riolen zitten vol en de straten zijn verhardt. De aansluitingen op rivieren, sloten en beken zijn overbelast omdat door de verstedelijking steeds vaker de sloten en beken verdwijnen. Buiten de regenafvoer aan huis en bedrijf wordt er hard gezocht naar een goede regenafvoer in de stad die het riool niet teveel belast.

overstappen banner

RegenwaterafvoerRegenwaterafvoer d.m.v. tuinirrigatie

Een oplossing is gevonden door de regenpijp te koppelen aan tuinirrigatie waardoor het water in de grond wordt opgenomen en het aanleggen van meer groen in de stad dat water verbruikt. Ook is een daktuin behoorlijk in opkomst waardoor het regenwater direct verbruikt wordt door het groen. Deze milieubewuste oplossingen voor regenwaterafvoer zijn bovendien bevorderlijk voor een beter leefklimaat.

Regenwaterafvoer zonder tuin

Als men geen tuin op het dak heeft of wil dan werkt voor de regenwaterafvoer nog altijd het beste een goot en regenpijp. Het zware materiaal is vervangen door licht en roestvrij aluminium en PVC. Ook kan tegenwoordig een keuze gemaakt worden uit kleur en model waardoor de regenwaterafvoer beter bij uw huis past en geen storend beeld meer hoeft te zijn. Door diverse hulpstukken die aangesloten kunnen worden op de regenpijp kan de regenwaterafvoer voor meer doeleinden ingezet worden dan de weg naar het riool. Een ander voordeel bij de moderne regenwaterafvoer is dat deze niet meer op, maar ook in de gevel gewerkt kan worden waar hij in een geheel met het huis opgaat. Een regenwaterafvoer is nodig om het dak vochtvrij te houden.

samenom banner