Rendement warmtepomp

Een warmtepomp is eigenlijk een vreemd, maar nuttig, apparaat dat met een bepaalde hoeveelheid energie (arbeid) in staat is een grotere hoeveelheid warmte-energie te verplaatsen dan er aan arbeid is ingestopt. Het gevolg hiervan is dat er een rendement of COP (Coefficient Of Performance ofwel prestatiecoƫfficiƫnt) van meer dan 100 procent kan worden behaald door een warmtepomp.

overstappen banner

Doordat men voor alle warmtepompen het COP heeft berekend is het eenvoudig exemplaren onderling te vergelijken. Het is een prestatierendement en men mag er dan ook niet vanuit gaan dat het iets te maken heeft met het thermodynamische rendement van de warmtepomp.

De energie (arbeid) van de compressor is noodzakelijk bij het verpompen van het koudemiddel. Er is immers een aanzienlijk drukverschil tussen de condensor en de verdamper. Wanneer dit drukverschil toeneemt zal de compressor meer energie moeten leveren om eenzelfde hoeveelheid koudemiddel, en dus te verplaatsen warmte, te kunnen verpompen. Het verschil in druk is samenhangend met het verschil in temperatuur tussen de condensor en de verdamper. Om het rendement zo hoog mogelijk te houden dient het verschil in temperatuur zo klein mogelijk te zijn.

Voor een deel zit het temperatuurverschil tussen de temperatuur van de verdamper en de omgevingstemperatuur. Om deze verschillen zo gering mogelijk te maken gebruikt men zowel verdampers als condensoren met een groot oppervlak en eventueel een ventilator. Op die manier kan er een zo groot mogelijk rendement worden behaald omdat dan het warmteverlies het kleinst zal zijn. Het rendement zegt dus iets over de hoeveelheid warmte die wordt gegenereerd en de hoeveelheid arbeid die men hiervoor nodig heeft gehad.

samenom banner