Rendement zonnepanelen

Rendement zonnepanelen nader bekeken

Het Rendement zonnepanelen is van een groot aantal factoren afhankelijk. Het kan dus zo zijn dat een bepaald paneel niet op elke plaats eenzelfde rendement zal behalen. Om toch aan te kunnen geven wat het vermogen van een zonnepaneel is geven fabrikanten dit aan in de zogenaamde wattpiek. Deze eenheid geeft aan hoeveel het vermogen bedraagt onder optimale omstandigheden (1000W/m2 lichtintensiteit bij een temperatuur van 25┬░C).

overstappen banner

 

Rendement zonnepanelenRendement zonnepanelen afhankelijk van zon

Ons land is echter geen zonnig land wat betekent dat deze ideale omstandigheden vrij zelden kunnen worden behaald. Men kan echter wel met een aantal dingen rekening houden waardoor het ook in Nederland mogelijk is om zoveel als mogelijk uit de zonnepanelen te kunnen halen.

 

Rendement zonnepanelen hoger bij felle zon

Allereerst is er de intensiteit van de zon immers hoe feller de zo schijnt hoe beter het zonnepaneel zal werken. Vooral in het voorjaar en de zomer zal een zonnepaneel dus goed zijn werk kunnen doen. Bij goed geïnstalleerde zonnecellen zal de spanning echter nagenoeg gelijk blijven, ook in de winter en het najaar, waardoor het vermogen slechts beperkt af zal nemen.

 

Systemen

Indien een systeem losstaand van het lichtnet wordt gebruikt is het belangrijk dat de weerstand van de stroomkring zo laag mogelijk zal worden gehouden. De weerstand is namelijk direct van invloed op de spanning en de stroomsterkte. Deze factoren veranderen dus direct mee met een veranderde weerstand. Met andere woorden: de totale opbrengst van een zonnepaneel zal afnemen naarmate de weerstand van de stroomkring toeneemt.

 

Schaduw

Verder heeft de schaduwval en natuurlijk het materiaal waarvan een zonnepaneel is vervaardigd een grote invloed op het rendement. Maar ook de temperatuur speelt hierbij nog een rol. Wanneer de temperatuur stijgt zal, in tegenstelling van wat vaak wordt gedacht, de spanning tussen de twee lagen van een zonnepaneel afnemen.

samenom banner