Schone energie

Schone energie heeft de toekomst zeker wanneer men naar het klimaat kijkt. In het jaar 2030 kan bijna de helft van de wereldbevolking van elektriciteit worden voorzien door gebruik te maken van zonne-energie. Verder is het mogelijk om met behulp van windenergie op zee in 2010 al in 10 procent van de Europese behoefte aan elektrciteit voldoen. Het potentieel van biomassa is eveneens ook enorm groot maar alleen schone biomassa kan dan echt iets doen tegen de verandering van het klimaat.
Naast zonne- en windenergie zijn er nog vele andere schone manieren om energie mee op te wekken die ofwel in de kinderschoenen of in de steigers staan maar eveneens al volop in gebruik zijn. Zo is water een heel schone en duurzame bron van energie die door de verschillende gebruiksmogelijkheden vrijwel overal op aarde ingezet zou kunnen worden. Deze is immers voor ongeveer 80 procent met water bedekt. De constante beweging die het water in de oceanen, zeeën en rivieren maakt kan zorgen voor het opwekken van een heleboel schone energie. Bovendien is water een energiebron die niet binnen korte tijd dreigt op te raken of die, wanneer deze als energiebron wordt gebruikt, vervuilend werkt of voor afvalstoffen zorgt.

overstappen banner

Hoewel momenteel het gebruik van fossiele brandstoffen bij het opwekken van energie wereldwijd nog zo’n 200 tot 250 miljard euro aan subsidies elk jaar van diverse overheden ontvangt, zijn er ook steeds meer landen die juist de schone energie een warm hart toedragen en deze dus ook geldelijk steunen of het gebruik ervan aanmoedigen door het verstrekken van subsidie en fiscale voordelen.

samenom banner