Schoon drinkwater

Schoon drinkwater is van levensbelang

Omdat een mens voor het grootste gedeelte uit vocht bestaat is de grootste behoefte om te overleven water. Schoon drinkwater is daarom niet alleen beter voor de gezondheid, het is een levensbehoefte waar elk mens recht op zou moeten hebben. Helaas is dat niet altijd het geval en sterven er jaarlijks miljoenen mensen door vervuild drinkwater.

overstappen banner

 

Schoon drinkwaterWereldwijd Schoon drinkwater

Regeringsleiders en staatshoofden hebben besloten dat dit aantal, veelal slachtoffers in ontwikkelingslanden drastisch teruggebracht moet worden. Het streven is de komende tien jaar driehonderd duizend aansluitingen per dag op schoonwater systemen. De kosten van vijf en twintig miljard dollar per jaar zijn hoog maar niet zo hoog als de prijs die betaald moet worden door het drinken van vervuild water.

 

Schoon drinkwater in Nederland

In Nederland wordt schoon drinkwater gerealiseerd door gebruik te maken van zoet grondwater en oppervlaktewater. Vooral in hoger gelegen delen leidt de onttrekking van het grondwater tot verdroging. Door het zoeken naar grondwater is men op het idee gekomen de duinen te infiltreren. Dit ging echter ten koste van het milieu omdat het duingebied ten gevolge van de open infiltratie verontreinigd raakte. De overheid die verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening maar ook voor het milieu hebben de regels aangescherpt waardoor zowel infiltratie als ontrekken van grondwater in bepaalde gebieden sterk is afgenomen. Ter bescherming van de grond, het milieu maar ook onszelf is het belangrijk dat we zuiniger om leren gaan met schoon drinkwater. Van de 135 liter water die we per dag, per persoon gebruiken wordt slechts een klein gedeelte gebruikt voor consumptie.

samenom banner