Soorten zonnepanelen

Soorten zonnepanelen zijn enorm

Zonnepanelen kan men in twee soorten zonnepanelen onderverdelen namelijk: autonome zonnepanelen en zonnepanelen die gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnetwerk. De autonome zonnepanelen staan los van het elektriciteitsnetwerk en maken gebruik van accu’s voor het opslaan van de stroom. Men gebruikt deze systemen met name op plaatsen waar men geen gebruik kan maken van het elektriciteitsnetwerk of waar een aansluiting op dit netwerk te duur uitvalt.

overstappen banner

 

Soorten zonnepanelenAutonoom systeem

Bij een autonoom systeem wordt de elektriciteit die men overdag produceert in de accu’s opgeslagen zodat men op elk gewenst ogenblik hiervan gebruik kan maken. Vooral in de donkere wintermaanden is het erg belangrijk dat de accu’s voldoende capaciteit hebben om enkele dagen te kunnen overbruggen.

Autonome zonnepanelen kunnen onder andere worden toegepast bij lichtboeien die op zee dobberen, pompsystemen in de landbouwsector, lichtvoorziening in afgelegen gebieden en als elektriciteitsvoorziening in schuurtjes of tuinhuisjes.

 

Netgekoppelde zonnepanelen

In tegenstelling tot de autonome systemen zijn de netgekoppelde zonnepanelen wel aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Door middel van een omvormer (inverter) wordt de gelijkstroom omgevormd naar een bruikbare spanning (230 Volt wisselstroom). Bij dit systeem gebruikt men het elektriciteitsnetwerk als een buffer voor de stroom die wordt opgewekt.

Het netwerk zal een eventuele overproductie opnemen terwijl wanneer er in een gebouw, waar men gebruik maakt van zonnepanelen, meer stroom wordt gebruikt dan men heeft opgewekt dan wordt het tekort aangevuld door middel van het elektriciteitsnetwerk. Valt het elektriciteitsnet, om wat voor reden dan ook, uit dan zal het zonnepaneel zichzelf uit veiligheidsoogpunt eveneens uitschakelen.

 

Soorten zonnepanelen in Nederland

Het grootste deel van de in Nederland gebruikte zonnepanelen behoort tot het soort dat aan het elektriciteitsnetwerk is gekoppeld. Alleen wanneer men een zonnepaneel op een caravan, boot of vakantiehuisje plaatst gebruikt men hiervoor meestal een autonoom systeem.

samenom banner