Stroom opwekken

Het opwekken van stroom kan op tal van manieren gebeuren. In de conventionele elektriciteitsbedrijven gebeurd dit doorgaans door de verbranding van aardgas of steenkool. Hiermee wordt water in een grote ketel verwarmd tot er stoom ontstaat. Door de stoom onder een hoge druk in een turbine te persen zal deze gaan draaien. De generator die door het draaien van de turbine in gang wordt gezet zal uiteindelijk de elektriciteit produceren. Door een elektrische stroom te creƫren kan men deze gebruiken om allerlei toestellen en apparaten mee van voeding voorzien.

overstappen banner

In plaats van fossiele brandstoffen te gebruiken voor het verwarmen van het water in een energiecentrale kan men hier ook de warmte die verkregen wordt uit kernreacties voor gebruiken. Bij beide methodes om stroom op te wekken komt er in de centrale zoveel energie vrij dat men deze niet allemaal kan benutten. De centrales dienen dan ook goed gekoeld te worden. De overbodige warmte die vrijkomt zal dan via deze torens worden afgevoerd en dus niet worden gebruikt.

Zowel het opwekken van stroom door middel van de verbranding van fossiele brandstoffen als met behulp van kernreacties levert afvalstoffen op die schadelijk zijn voor het milieu. Wil men op een schone en duurzame wijze stroom opwekken dan kan men gebruik maken van bijvoorbeeld de kracht van wind en water of zonnewarmte. Maar ook getijdenwerking kan worden aangewend om stroom op te wekken evenals de kracht van de golfslag van de zee.

De meest eenvoudige manier van stroom opwekken in het dagelijks leven is wellicht die waarbij men een fietslampje kan laten branden door al trappend op de pedalen met behulp van een dynamo stroom op te wekken. De energiebron die hierbij wordt gebruikt is menselijke spierkracht.

samenom banner