Stroom prijs

Wanneer er in Nederland stroom wordt opgewekt gebeurt dit voor het grootste deel nog in conventionele energiecentrales die op aardgas of steenkool worden gestookt. Hierdoor komt er veel CO2 in de lucht terecht wat schadelijk is voor het klimaat en het broeikaseffect verergert. De overheid heeft daarom een energieheffing opgelegd aan de consumenten die een dergelijke vorm van stroom afnemen.

overstappen banner

Deze energieheffing komt bovenop de basisprijs per kWh stroom. Verder betaald men hierover nog eens een percentage aan BTW en een bepaald bedrag aan vastrecht (het recht om stroom af te mogen nemen en dus aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet). De heffingen en belastingen dient de leverancier van de stroom echter af te dragen aan de belastingdienst en deze verdwijnen dus in de schatkist van de staat.

De stroomleverancier wil echter ook de kosten die zijn gemaakt om de stroom van de centrale bij de consument te krijgen terugverdienen en dus worden ook deze in de prijs van de stroom verwerkt. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan kosten die gemaakt worden voor het bemannen van de klantenservice, de servicemonteurs en allerlei andere medewerkers van het elektriciteitsbedrijf. Verder komen er nog kosten bij die te maken hebben met het beheren en onderhouden van het elektriciteitsnetwerk. Deze worden ook aan de consument doorverrekend.

Natuurlijk zit er in de prijs voor de geleverde stroom ook een bepaald percentage winst in voor de leverancier. Het opwekken en leveren van stroom doet men immers niet voor niets. Van de winst kan men immers weer nieuwe investeringen doen en zo nog meer stroom gaan opwekken of nieuwe technieken gebruiken die beter zijn voor het milieu.

Wanneer de stroom wordt geproduceerd in de conventionele elektriciteitscentrales die op steenkool of aardgas worden gestookt dan zal de prijs voor 1 kWh stroom soms gekoppeld worden aan de prijs van een vat ruwe olie op de wereldmarkt. Wanneer de olieprijzen dus in de lift zitten zal de prijs van stroom binnen afzienbare deze tendens tijd volgen.

Aangezien aardgas en aardolie steeds schaarsere fossiele brandstoffen worden zal de prijs naar verwachting de komende jaren hiervan alleen nog maar verder toenemen. Het feit dat de olie wordt gewonnen in politiek onstabiele gebieden zorgt eveneens vaak voor een prijsverhoging van de brandstof.

Op deze basisprijs komen echter nog een aantal andere kosten die er mede bijdragen dat de stroom kan worden opgewekt, opgeslagen en worden vervoerd naar de verbruikers. Men kan hierbij denken aan transportkosten van de brandstoffen en de uiteindelijk geproduceerde stroom maar ook aan servicekosten voor het onderhouden van onder andere het elektriciteitsnetwerk en het oplossen van ontstane storingen.

Uiteraard heeft de elektriciteitsleverancier ook een bepaalde winst voor ogen die men wil behalen welke eveneens in de prijs zal worden doorberekend. Alle kosten bij elkaar opgeteld levert de uiteindelijke stroom prijs op. Over dit bedrag wordt er dan nog een percentage BTW en energieheffing gerekend waardoor de kosten voor de verbruiker van de stroom nog verder zullen stijgen.

Doordat duurzame en schone energiebronnen om stroom mee op te wekken niet of nauwelijks vervuilend zijn wordt hierover geen energieheffing gerakend. Hierdoor zal de prijs voor groene stroom niet veel duurder, en soms zelfs goedkoper, zijn dan de conventionele grijze stroom. Men bespaart dan niet alleen op geld maar zorgt er ook voor dat het milieu zal worden ontzien bij het opwekken van deze schone stroom.

samenom banner