Stroomverbruik berekenen

De stroomprijzen rijzen de laatste jaren werkelijk de pan uit waardoor de nota’s steeds hoger worden. Om deze kosten te kunnen berekenen is het belangrijk dat men eerst berekent hoeveel stroom men daadwerkelijk verbruikt.

overstappen banner

Op elk elektrisch apparaat staat het vermogen in Watt vermeld. Door dit bedrag te vermenigvuldigen met de duur dat men per dag het apparaat gebruikt en het aantal dagen per jaar dat dit gebeurt (voor een heel jaar dus 365) om vervolgens de uitkomst door 1000 te delen. De uitkomst die men dan krijgt is het verbruik van het apparaat in kilowattuur per periode. Vermenigvuldigd men deze uitkomst met de prijs die geldt voor 1 kWh dan heeft men globaal het bedrag dat voor dit bepaalde apparaat men kan verwachten op de kale elektriciteitsnota.

Pm voor alle elektrische apparaten die men in bezit heeft een dergelijke berekening te gaan maken is een tijdrovende klus waarin al snel rekenfouten kunnen sluipen. Daarom is het wellicht handiger om een zogenaamde stroommeter te gebruiken om het verbruik van een apparaat mee te bepalen.

Een stroommeter plaatst men eenvoudig in het stopcontact waarin men vervolgens de stekker van het apparaat steekt dat men wil meten. Door de uitkomst op eenzelfde manier te verwerken als bij de bovenstaande berekening krijgt men wederom een globaan beeld van de kostprijs aan stroom van dit apparaat per periode.

Personen die het echt nog eenvoudiger willen doen kunnen op het internet speciale gadgets vinden de, na het ingeven van specifieke gegevens, binnen enkele secondes een schatting maken van het stroomverbruik per jaar.

samenom banner