Stroomverbruik gezin

Het ene gezin is het andere niet en dit geldt ook voor hun stroomverbruik. Daar waar het ene gezin zuinig omgaat met stroom zal een ander daar wellicht niet eens aan denken. Het is daarom niet zomaar mogelijk om twee gezinnen met elkaar te gaan vergelijken voor wat het stroomverbruik betreft.
Allereerst speelt natuurlijk de samenstelling van een gezin een belangrijke rol bij de hoeveelheid stroom die er wordt gebruikt. Een gezon van zes personen zal namelijk meer stroom verbruiken dan een gezin dat uit slechts twee personen bestaat.

overstappen banner

Verder heeft het aantal aanwezige elektrische apparaten een belangrijke invloed op het stroomverbruik van een gezin. Vaak zijn er tegenwoordig in een gezin met meerdere personen bijvoorbeeld meer dan één televisie en meer dan één computer aanwezig. Deze leveren uiteraard een extra bijdrage aan de stroomrekening.

Uiteraard speelt de frequentie waarmee elektrische apparaten worden gebruikt ook een rol bij de hoogte van de stroomnota van een gezin. Een groter gezin zal bijvoorbeeld waarschijnlijk vaker een wasmachine laten draaien dan een gezin dat uit twee personen bestaat. Dit geldt ook voor een groot aantal andere elektrische apparaten die in een gezin aanwezig zijn zoals onder andee een magnetron, een televisie, een computer en dergelijke.

De mate waarin een gezin stroom wil gaan besparen heeft eveneens direct invloed op de hoogte van de stroomnota. Het inzetten van spaarlampen in plaats van gloeilampen en het gebruiken van energiezuinige apparaten zorgt namelijk voor een aanzienlijke verlaging van de kosten voor stroom. Deze worden nog verder omlaag gebracht wanneer men geen licht laat branden in ruimtes waar men niet verblijft en geen apparaten op standby laat staan maar deze meteen uitzet.

samenom banner