Subsidie duurzame energie

Het gebruik van duurzame energie draagt bij tot een beter milieu. Er wordt namelijk geen gebruik gemaakt van de, steeds schaarser wordende, fossiele brandstoffen. Zowel de aardolie, aardgas als kolen raken steeds verder op en de voorraad dreigt binnen afzienbare tijd te zijn uitgeput.

overstappen banner

Op internationaal als nationaal niveau wordt er steeds meer gedaan om het gebruik van duurzame energie aan te moedigen. Zo wordt de wetenschap financieel gesteund bij hun onderzoek naar nieuwe duurzame energiebronnen of naar het onderzoek naar het verbeteren van reeds bestaande duurzame energiebronnen.

Verder kunnen landen of plaatselijke overheden investeren in bepaalde duurzame energieprojecten zoals onder andere het aanleggen van windmolenparken of het plaatsen van zonnecollectoren op overheidsgebouwen. Maar ook de zakelijke en particuliere consumenten van duurzame energie worden door de diverse overheden meestal niet vergeten. Zij zijn immers de belangrijkste schakels in het slagen van de opzet om zoveel mogelijk duurzame energie te kunnen leveren.

Men kan niet alleen zelf duurzame energie afnemen van het energiebedrijf maar ook besluiten om dit zelf te gaan produceren. Hiervoor dient men dan vaak wel een erg grote investering te doen. De aanschaf van bijvoorbeeld een windmolen, een zonnepaneel of een warmtepomp brengt namelijk een forse kostenpost met zich mee. Overheden verstrekken, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, subsidies en fiscale voordelen aan de producenten en/of gebruiker van duurzame energie om zo deze investering aantrekkelijker te maken.

Voor veel overheden is het namelijk erg belangrijk dat duurzame energie een steeds prominentere rol gaat spelen in het totaal plaatje van het opwekken en het gebruiken van energie. Bovendien wil men mondiaal het CO2 gehalte in de lucht aanmerkelijk terug gaan brengen om zo de opwarming van de aarde tegen te kunnen gaan of tenminste te kunnen verminderen.

samenom banner