Subsidie regenwater

Subsidie regenwater aanvragen

Subsidie regenwater aanvragen, kan dat nog steeds? Steeds vaker worden we met onze neus op het feit gedrukt dat er een tekort aan schoon water ontstaat als we onszelf niet wat meer aanpassen. Door overlopende riolen wordt schade gebracht aan het milieu en de bestrating, zelfs huizen lopen meer dan eens onder water door het wateroverschot. Rivieren en kanalen lopen over en bedreigen vee en landbouw. Omdat het tijd wordt de mensen aan te sporen om daadwerkelijk iets aan de overlast te doen is er een subsidie in het leven geroepen die mensen moet stimuleren om regenwater te hergebruiken.

overstappen banner

 

Hergebruik regenwaterOntlasting van riolen

Door het opvangen van het regenwater worden de riolen ontlast en wordt het verbruik van schoon water zoveel mogelijk beperkt. Het regenwater kan voor veel doeleinden ingezet worden, het water is tamelijk schoon en vaak zelfs zachter dan het water uit de kraan. Door een regenwateropvang in de tuin te plaatsen is het hergebruik van regenwater slechts een kwestie van gewenning.

 

Recht op Subsidie regenwater

De subsidie regenwater wordt verstrekt aan mensen die hun regenwaterafvoer loskoppelen van het riool. Er bestaat een landelijke subsidie voor deze stap. Niet alleen het riool maar ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt bespaart, de tuin krijgt door de loskoppeling het regenwater terug waardoor ook hiervoor geen gezuiverd water meer voor gebruikt hoeft te worden. Buiten de landelijke subsidies bestaan er ook regionale subsidies die ter aansporing worden aangeboden aan mensen die hun regenwaterafvoer hebben losgekoppeld. Niet alle regio’s doen aan deze stimuleringsactie mee, informeer daarom vooraf bij de gemeente of het waterschap waar u onder valt.

samenom banner