Subsidie verwarmingsketel

Voor het installeren van een verwarmingsinstallatie in een woning zijn er een aantal subsidies in Nederland in het leven geroepen. Hieronder vindt men een overzicht van deze subsidie mogelijkheden voor een centrale verwarmingsketel, een Hoog Rendement ketel (HR ketel), een Hoog Rendement Elektriciteitketel (HRE ketel) of een zonneboiler. Hieronder vindt men een overzicht van subsidies die men voor een CV ketel of HR ketel in Nederland kan aanvragen: – Subsidie Advies werkzaamheden over Energiebesparing: Voor het vragen van advies door een erkend adviesbureau kan men een subsidie aanvragen. Een advies op maat geeft namelijk direct inzicht in de maatregelen die mogelijk zijn om energie te besparen in een woning, wat de kosten hiervoor zijn en wat men daar daadwerkelijk mee kunnen besparen. – Duurzame Warmte: Door middel van de regeling Duurzame Warmte kunnen bezitters van bestaande huizen in aanmerking komen voor een subsidie voor een duurzame warmte maatregel. Deze besparende maatregelingen hebben betrekking op: zonneboilers, warmtepompen en HRE ketels. – Financiering Energiebesparingkrediet: Met deze vorm van krediet kun men geld lenen voor groene investeringen ten behoeve van de eigen woning. Hierbij kan men denken aan het aanbrengen van isolatie, zonnepanelen, zonnecollectoren of het installeren van een warmtepomp. – Financiering Groenproject: Door banken wordt de regeling Groenprojecten als een fiscale kortingsregeling gebruikt om groenprojecten te financieren tegen een lagere rente. Bezitters van een woning kunnen van deze regeling gebruik maken om zo hun huis energiezuiniger te kunnen maken. – Subsidie Energielabel: Met behulp van de stimuleringspremie Meer Met Minder is het mogelijk subsidie te krijgen voor het maken van een labelsprong. Dit wil zeggen dat een woning een klasse zuiniger wordt.

overstappen banner
samenom banner