Subsidie warmtepomp

Door de overheid worden mensen steeds meer gestimuleerd om duurzame energie te gaan gebruiken. Dit geldt dus ook voor het gebruik van warmtepompen. Naast fiscale voordelen kunnen de eigenaren van een warmtepompen ook een subsidie aanvragen bij de aanschaf van een dergelijke installatie.

overstappen banner

De aanschaf van een LTV warmtepomp kan al snel zo’n 5.000 tot 9.000 euro per woning gaan kosten. Een warmtepomp die op gas wordt gestookt zal een prijskaartje van ongeveer 7.000 euro dragen. Deze bedragen zijn alleen voor de aanschaf van de warmtepomp wat betekent dat er nog kosten voor de installatie en wand- of vloerradiatoren bij zal komen. Voor de meeste mensen is het totaalbedrag dan ook een heel grote investering.

De subsidieregeling voor zowel particuliere woningbezitters als voor verhuurders is in september 2008 van start gegaan en wordt de subsidieregeling Duurzame warmte genoemd. Voor deze subsidieregeling is door de overheid een bedrag van 66 miljoen euro uitgetrokken.

Voorwaarden om van deze subsidieregeling gebruik te mogen maken zijn: – Men moet eigenaar zijn van een bestaande woning. De woningen moeten voor 1 januari 2008 opgeleverd of bewoond zijn. – De aan te schaffen installatie dient aan bepaalde eisen te voldoen. – De aanvraag voor de subsidie moet uiterlijk 2011 zijn aangevraagd. – Nadat de subsidieaanvraag is gehonoreerd dient men binnen zes maanden een installatie te hebben aangeschaft welke men binnen een jaar na aanschaf moet hebben geplaatst. – Na aankoop van een installatie is het ook nog mogelijk om subsidie aan te vragen. Men kan dan direct de benodigde stukken bij de aanvraag voegen, onder andere de factuur en eventuele betaalbewijzen.

samenom banner